SPU vyhlásila súťaž inovatívnych podnikateľských nápadov

Jej cieľom je podpora študentských startupov a rozvíjanie ich podnikateľských nápadov.

Do súťaže sa môžu zapojiť maximálne štvorčlenné tímy zložené zo študentov stredných a vysokých škôl, ktorých lídrom bude študent Slovenskej poľnohospodárskej univerzity (SPU) v Nitre.

„Podmienkou je pozitívny environmentálny, prípadne sociálny prínos podnikateľských nápadov v kontexte rozvoja zeleného hospodárstva,“ pripomenula univerzita.

Záujemcovia môžu svoje prihlášky do súťaže posielať do 30. júna. V prvom kole odborná komisia vyberie maximálne päť najlepších podnikateľských nápadov, ktoré postúpia do užšieho výberu. Tieto tímy následne v priebehu júla absolvujú virtuálne workshopy a individuálne konzultácie. Ich výstupom bude vypracovaný podnikateľský plán.

Ako uviedla univerzita, pri hodnotení budú zohľadnené najmä inovatívnosť, realizovateľnosť, environmentálny a sociálny prínos zámerov.

„V záverečnej fáze sa 31. júla uskutočnia prezentácie piatich finalistov. Projekty budú hodnotené odbornou porotou, ktorá rozhodne o udelení prvých troch miest. Členovia najlepších tímov budú ocenení finančnou odmenou,“ doplnila SPU.

Televízia Nitrička

Forgot Password