SPU v Nitre sa stala najúspešnejšou v rámci programu Erasmus+

Program Erasmus+ je pre Slovenskú poľnohospodársku univerzitu v Nitre kľúčovým zastrešením mobilitných aktivít. Dôkazom o zanietenej realizácii programu Erasmus+ je i ocenenie, ktoré univerzita v týchto dňoch získala.

Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu (SAAIC) a Iuventa – Slovenský inštitút mládeže, ktoré zaštiťujú národné agentúry programu Erasmus+ oznámili, že SPU v Nitre sa stala najúspešnejšou organizáciou v rámci vyhodnotenia kategórie vysokoškolského vzdelávania. Vyhodnotenie realizovali národné agentúry pri príležitostí zhodnocovania predchádzajúceho obdobia programu Erasmus+. Išlo o obdobie rokov 2014 až 2020 a zhodnotenia významných prínosov programu vo vzdelávacom systéme na Slovensku.

Administrátorka programu, Mgr. Zuzana Kunová získala ocenenie Tvár Erasmus+ spomedzi všetkých administrátorov na univerzitách na Slovensku, ktoré boli zapojené do programu.

„Cieľom účasti našej univerzity na programe Erasmus+ je zabezpečovať a sprostredkovať študentom a pracovníkom univerzity plnenie stratégie internacionalizácie SPU v Nitre. Účasť na mobilitách sa tak stáva nástrojom a prostriedkom, pomocou ktorého nadobúdajú študenti a pracovníci nové poznatky a skúsenosti a rozširujú tak svoje „osobné portfólio“, ktorým prispejú k celkovému rozvoju nielen univerzity, ale aj spoločnosti,“ uviedol vedúci Kancelárie zahraničných vzťahov a medzinárodných vzdelávacích programov, Vladislav Valach.

Program Erasmus+ má na univerzite dlhoročnú tradíciu, ktorá vplýva na celkový chod inštitúcie, na plány z dlhodobého hľadiska a v medzinárodných aktivitách s dôrazom na udržateľnosť

Podľa slov Valacha, viaceré významné projekty mali základ v kontaktoch, ktoré boli nadviazané a rozvíjané práve na základe aktivít v rámci Erasmus+. Slávnostné odovzdávanie ocenení sa uskutoční 7. decembra v rámci konferencie víziErasmus+ v Hoteli Carlton v Bratislave. Cieľom bude zhodnotiť a vyzdvihnúť prínos programu a zároveň predstaviť zmeny, očakávania a vízie pre programové obdobie 2021 – 2027.

Televízia Nitrička

Forgot Password