SPU v Nitre plánuje od 1. septembra otvoriť univerzitnú materskú školu Klások

Slovenská poľnohospodárska univerzita (SPU) v Nitre plánuje od 1. septembra otvoriť univerzitnú materskú školu Klások. Vzniknúť by mala na Hospodárskej ulici, kde má univerzita vo vlastníctve budovu s pozemkami.

„Vedenie univerzity vyjadrilo vedeniu mesta svoj zámer – prevádzkovať materskú škôlku v intenciách univerzitnej materskej školy, v súčasnosti prebiehajú úkony súvisiace s riešením dokumentácie, žiadosťou o zmenu zriaďovateľa a rozhodnutím ministerstva školstva na zmenu v sieti školských zariadení,“ uviedla tlačová hovorkyňa. Existujúcu letnú škôlku plánuje univerzita modernizovať počas letných mesiacov. Priblížila, že prijaté budú prednostne deti zamestnancov a študentov SPU v Nitre, následne prípadne aj deti ďalších záujemcov, aby sa zaplnila povolená kapacita škôlky v dvoch triedach – spolu 32 detí.

Materská škôlka Klások bude napĺňať filozofiu zelenej univerzity.

„Chceme rozvíjať a podporovať činnosti vedúce k environmentálnemu správaniu sa škôlky a environmentálnej výchove detí s presahom na naše študijné odbory,“ poznamenala Chosraviová. Ako dodala, univerzita vytvára množstvo príležitostí, ako naučiť deti od útleho veku vzťahu k prírode. „Keďže máme viacerých významných odborníkov aj v oblasti zdravej výživy, je prirodzené, že aj tento aspekt chceme využiť v prevádzkovaní materskej škôlky,“ doplnila hovorkyňa.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR poskytlo SPU v Nitre v decembri 2020 účelovú dotáciu vo výške 200.000 eur na prípravné práce súvisiace so zaradením materskej školy pri SPU v Nitre do siete škôl a školských zariadení SR.

„Škôlka bude mať samostatné financovanie oddelené od univerzitného. Podstatnú časť príjmov bude tvoriť normatív, keďže škôlka bude zaradená v sieti školských zariadení. Rodičia budú platiť mesačný poplatok za škôlku v rovnakej výške, ako je poplatok schválený pre mestské škôlky v Nitre,“ uzavrela Chosraviová s tým, že zmena poplatkov bude schvaľovaná radou materskej školy.

Foto: Pixabay.com

Televízia Nitrička

Forgot Password