SPU ukončila projekt zameraný na výskum obezity

Päťročný projekt, na ktorom sa univerzita podieľala ako jeden z piatich partnerov, bol spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja, informovala hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej univerzity (SPU) v Nitre Renáta Chosraviová.

Jeho hlavným koordinátorom bolo Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied v Bratislave.

Výskumníci univerzity a Výskumného centra AgroBioTech SPU riešili odbornú aktivitu Rastlinné zdroje v prevencii a intervencii obezity.

V rámci nej sa zamerali na tri témy. V prvej skúmali prírodné zdroje látok s potenciálnym účinkom proti obezite. „Na prevenciu obezity sú vhodné liečivé rastliny s obsahom chlorofylu a horké látky podporujúce trávenie. Patria k nim púpava lekárska, pŕhľava dvojdomá, žerucha siata, artičoka kardová, čakanka šalátová a ďalšie,“ povedala vedeckovýskumná pracovníčka projektu na SPU Marta Habánová.

Pri podpornej liečbe obezity odborníci odporúčajú liečivé rastliny, ktoré obsahujú slizy a pôsobia laxatívne. Patria k nim krušina jelšová, ibiš lekársky, slez maurský či ľan siaty, ďalej rastliny s močopudným účinkom, napríklad baza čierna, breza previsnutá, praslička roľná a iné. Vhodné sú aj rastliny na podporu a urýchlenie látkovej výmeny, napríklad pŕhľava dvojdomá, púpava lekárska, všehojovec štetinatý, ako aj liečivé rastliny na tlmenie chuti do jedla – chaluha bublinatá a červené riasy.

Ďalšou úlohou výskumníkov SPU bolo overiť vplyv pravidelnej konzumácie rastlinných zdrojov s vysokým obsahom bioaktívnych látok na reguláciu hmotnosti, lipidového profilu a ďalších parametrov zdravia u obéznych ľudí.

Do štúdie vybrali stopercentnú čučoriedkovú šťavu bez chemických látok, sladidiel a konzervantov, ako aj čučoriedkovú vlákninu. Klinické štúdie sa realizovali v Špecializovanej nemocnici sv. Svorada Zobor v Nitre na vzorke nadhmotných a obéznych žien.

Výskumníci overovali účinnosť pravidelnej konzumácie stopercentnej čučoriedkovej prírodnej šťavy a vlákniny na vybrané antropometrické a biochemické parametre.

„Došlo k pozitívnym zmenám niektorých sledovaných parametrov, ako je celkový cholesterol, triacylglyceroly a glukóza v krvi,“ potvrdila Habánová.

V rámci tretej témy odborníci hodnotili genetické predispozície obezity a pôsobenie fytoprotektívnych látok na metabolizmus tukov.

Zdroj foto: www.agrobiotech.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password