SPU sa úspešne zapojila do projektu zameraného na inteligentné farmárstvo

Predmetom projektu je výskum a vývoj zameraný na koncept takzvaného inteligentného farmárstva a agropotravinárskej produkcie s vysokou pridanou hodnotou.

Foto: Ilustračné

Slovenská poľnohospodárska univerzita (SPU) v Nitre uspela vo vyhlásenej výzve na poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu dlhodobého strategického výskumu Zdravé potraviny a životné prostredie. „Schválený projekt je zameraný na udržateľné systémy inteligentného farmárstva zohľadňujúce výzvy budúcnosti – Smartfarm,“ informovala hovorkyňa univerzity Renáta Chosraviová. Univerzita sa do výzvy zapojila ako partner prostredníctvom žiadateľa – Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra (NPPC) v Lužiankach.

V rámci projektu bude SPU spolupracovať nielen s NPPC, ale aj s ďalšími ôsmimi partnermi.

Celková schválená suma oprávnených výdavkov SPU je 2.724.958 eur, z toho žiadaná výška nenávratného finančného príspevku predstavuje 2.588.710 eur. „Projekt je zameraný na tvorbu poznatkovej a inovačnej bázy pre udržateľnú a konkurencieschopnú primárnu poľnohospodársku produkciu. Jeho cieľom je poskytnúť pokročilé nástroje k tvorbe riešení na mieru a generovať originálne vedecké poznatky, inovatívne prístupy a technologické riešenia potenciálne aplikovateľné v praxi,“ povedala Martina Főldešiová z Kancelárie projektových a transferových činností SPU.

Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu je plánované na marec 2023.

Riešením projektu budú vytvorené podmienky pre posilnenie výskumnej spolupráce. Jeho realizácia je alokovaná proporcionálne v regiónoch Slovenska, niektoré aktivity budú realizované priamo v menej rozvinutých regiónoch.

Zdroj: SPU v Nitre

Televízia Nitrička

Forgot Password