SPU pripravuje letnú univerzitu pre deti

Komunita študentov sa na pár dní rozšíri o mladšie ročníky.

Deti vo veku od 8 do 12 rokov budú mať na začiatok letných prázdnin o program postarané, Slovenská poľnohospodárska univerzita (SPU) pripravuje Detskú letnú univerzitu. Určená je pre deti a vnúčatá zamestnancov univerzity.

„Účastníci sa počas piatich dní hravou a tvorivou formou oboznámia s akademickým prostredím, charakterom štúdia na univerzite a vybranými zaujímavými témami, predstavujúcimi súčasť pestrej ponuky študijných programov Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre,“ uvádza SPU.

Letnú univerzitu otvoria 1. júla imatrikuláciami v Aule SPU. Ukončená bude slávnostnou promóciou 8. júla.

Medzitým budú jednotlivé aktivity realizované od 8. do 16. hodiny s obednou prestávkou v študentskej jedálni. Absolventom bude udelený diplom o absolvovaní univerzity.

Foto ilustračná: pixabay.com

Televízia Nitrička

Forgot Password