SPU organizovala upratovanie Klátovského ramena. V okolí sa nachádza viacero čiernych skládok

Plasty, sklenené fľaše, pneumatiky aj kovové predmety a iný odpad našli dobrovoľníci v okolí Klátovského ramena. Upratovanie okolia zorganizovala Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity (SPU).

foto: SPU

Podľa univerzity rameno potrebuje revitalizáciu kontrolovanú Štátnou ochranou prírody SR, aby sa zachovali podmienky pôvodného stavu územia prírodnej rezervácie. Ide o významné maloplošné chránené územie 5. stupňa ochrany.

„Partneri projektu mapujú nielen prírodu ramena, ale aj skládky nelegálneho odpadu v okolí Klátovského ramena a k nemu priľahlých ramien – Čótfa a Soliare,“ uvádza univerzita.

„O tom, že odpadkov v prírode je stále dosť a mnohým ľuďom je príroda ľahostajná, svedčí množstvo vyzbieraného odpadu – až niekoľko nákladných áut. Našli sa hlavne plasty, sklenené fľaše, ale aj pneumatiky a kovové veci,“ skonštatoval pedagóg a organizátor aktivity Ľuboš Jurík.

Dodal, že vďaka iniciatíve, do ktorej sa zapojili aj deti materskej škôlky, základnej školy a stredoškoláci zo Žitného ostrova so svojimi učiteľmi, vedení mimovládnou organizáciou Zelené dedičstvo, bude čiernych skládok menej a menej. Technickú a materiálnu pomoc dobrovoľníkom poskytol Slovenský vodohospodársky podnik.

Fakulta v spolupráci s partnermi minulý rok získala grant na obnovu znehodnotených ekosystémov mokradí. V aktivitách plánuje pokračovať aj na jeseň.

Televízia Nitrička

Forgot Password