SPU navštívil minister školstva. Predstavil nový projekt

Branislav Gröhling zavítal na SPU pri príležitosti Svetového dňa potravín.

Ako minister školstva, vedy, výskumu a športu povedal, nitriansku univerzitu sa rozhodol navštíviť aj preto, lebo je to jediná vysoká škola na Slovensku, kde sa odborníci venujú potravinárstvu a vývoju zdravých, bezpečných a inovatívnych potravín. Slovenská poľnohospodárska univerzita vyvíja, skúma a inovuje v rôznych oblastiach. Má výskumné centrum AgroBioTech a vytvorila aj viacero projektov, ako napr. Národnú Platformu AgroBioFood Nitra. „Vďaka jej úsiliu sa Slovensko stalo jednou zo zakladajúcich členov Výskumnej infraštruktúry pre potraviny, výživu a zdravie. Vďaka ďalšiemu projektu – podporeného Európskym inovačným a technologickým inštitútom (EIT), minulý rok SPU zriadila jediný EIT Food Hub na Slovensku, ktorý sa venuje inovatívnym prístupom v oblasti potravinárstva. Tiež realizuje projekt v oblasti vzdelávania dospelých, ktorý má prispieť k rozvoju povedomia o udržateľnej konzumácii potravín,“ ocenil Gröhling.

SPU v spolupráci s ministerstvom školstva pripravila dva veľké projekty, ktoré bude v blízkej dobe prezentovať.

Univerzita už teraz pracuje na výskume a vývoji cereálnych produktov s pridanou hodnotou, zdraviu prospešných potravín či vývoji jedlých obalov, má tiež slovenský a európsky patent na trvanlivé pečivo na špeciálne výživové účely. „Chcel by som vyzvať študentov, aby si zvolili štúdium v tejto oblasti, pretože dnes potrebujeme aj odborníkov z potravinárstva,“ zdôraznil rezortný šéf.

Dotácie na vybavenie jedální

Minister školstva na stretnutí zároveň odprezentoval projekt dotácií na vybavenie školských jedální zriadených pri základných, stredných alebo spojených školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, obce alebo VÚC.

Ministerstvo vyčleňuje dotáciu v celkovej sume 750-tisíc eur na vybavenie jedální.

„Ich zriaďovatelia budú môcť žiadať o dotáciu v sume od 3-tisíc do 5-tisíc eur. Určená je na vybavenie jedální, hlavne na umývačky, chladiace boxy, konvektomaty či iné kapitálové výdavky,“ spresnil minister, podľa ktorého sa treba zaoberať aj otázkou zdravej stravy, čiže tým, čo a ako sa v školských jedálňach varí.

„V tejto oblasti bude ministerstvo úzko spolupracovať aj s odborníkmi SPU,“ dodal Gröhling.

Práve téma zdravej výživy rezonuje na viacerých podujatiach a projektoch, ktoré nitrianska univerzita realizuje, ide napríklad o letné školy, ktoré sú platformou pre spoluprácu so strednými školami, či letná detská univerzita. „Od budúceho roka plánujeme otvoriť univerzitnú škôlku zameranú vo svojom programe na zdravú výživu a klimatické zmeny,“ doplnila rektorka SPU Klaudia Halászová, ktorá je presvedčená, že výchova a vzdelávanie detí od predškolského veku, ale aj spolupráca so základnými a strednými školami, je veľmi dôležitá.

Foto: SPU

Ak máte pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: dominika.pucatova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password