SPU je v prvej päťstovke svetových univerzít ohľaduplných k životnému prostrediu

Slovenská poľnohospodárska univerzita (SPU) v Nitre sa zaradila medzi top 500 svetových univerzít a top desať univerzít v rámci V4, ktorých aktivity sú ohľaduplné k životnému prostrediu. V celosvetovom rebríčku UI Green Metric World University Rankings postúpila SPU z 586. na 352. miesto.

Univerzita bola hodnotená v rámci šiestich kategórií, ktorými sú infraštruktúra, energia a klimatické zmeny, odpad, voda, doprava a výučba.

„Medzi najlepšie hodnotené kategórie patrilo nakladanie s odpadom a výučba. V rámci areálu SPU v Nitre sa separuje odpad, študenti majú možnosť komunitného kompostovania. Predmety vyučované vo všetkých odboroch sú zostavené tak, aby obsahovali aj také, ktoré sa venujú udržateľným riešeniam v danej problematike a informujú študentov o klimatických zmenách,“ uviedla Renáta Chosraviová z SPU.

Ako doplnila, univerzita každoročne uskutočňuje workshopy, semináre a hackathony pre študentov stredných a vysokých škôl a pre pedagógov. „Zamerané sú na inovatívne nástroje v oblasti agropotravinárstva, zabezpečenia ochrany proti povodniam a suchu, zohľadňujúce ochranu prírodných zdrojov, ochrany zdravia spotrebiteľa, zabezpečenie vysledovateľnosti výroby a minimalizáciu potravinového odpadu,“ dodala Chosraviová.

Televízia Nitrička

Forgot Password