SPU dotáciou podporí športové, kultúrne a záujmové aktivity študentov

Peniaze pôjdu napríklad pre folklórny súbor, sokoliarsky a kynologický krúžok, vybavenie coworkingu a piknik.

Študenti Slovenskej poľnohospodárskej univerzity (SPU) v Nitre dostanú podporu v oblasti športu, kultúry a voľného času. Do výzvy prišlo v tomto roku jedenásť žiadostí od desiatich žiadateľov.

Boli odborne posúdené trojčlennou komisiou, presnejšie prorektorom pre komunikáciu a prax, vedúcou univerzitných služieb SPU a kvestorkou. Návrhy boli odovzdané rektorke na odsúhlasenie.

„Na základe rozhodnutia rektorky bude podporných dotáciu nasledujúcich osem projektov,“ uviedla univerzita.

V oblasti športu bude podporené zvýšenie povedomia o e-sporte na SPU v Nitre. V oblasti kultúry univerzita dotáciou podporí 66. výročie založenia folklórneho súboru Zobor.

Zvyšných šesť podporených projektov patrí pod záujmovú a voľnočasovú oblasť.

Ide o inováciu voliér sokoliarskeho krúžku v rámci 70. výročia SPU a záhradný domček v psiarni pre kynologický krúžok.

Študentský spolok Pasteur dostanem dotáciu na nákup technického vybavenia a financie na klobásový festival. Peniaze budú ďalej použité na vybavenie SuPerUni coworkingu a na piknik Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU organizovaný študentskou radou fakulty a univerzitou.

Máte k článku pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: monika.hozakova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password