SPU chce zrekonštruovať bazén v Centre univerzitného športu

Bazén je od januára 2021 mimo prevádzky z dôvodu havarijného stavu. S rekonštrukciou sa začne v najbližších dňoch.

vizualizácia: SPU

Pôjde o komplexnú rekonštrukciu bazéna Centra univerzitného športu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity (SPU). Rekonštrukcia má spočívať aj v odstránení havarijného stavu bazéna a výmene nehospodárnych a nefunkčných častí bazénovej technológie.

Bude vybudovaný nový nerezový plavecký bazén s rozmermi 25 x 12 m s hĺbkou 1,35 – 1,8 m so šiestimi plaveckými dráhami.

„V rámci rekonštrukcie bude vybudovaná aj nová elektroinštalácia, vzduchotechnika, vykurovanie a bazénová technológia. Celkové investičné náklady sú vo výške 1 252 237 eur. Prostriedky na realizáciu rekonštrukcie budú hradené vo výške 500 894 eur zo zdrojov univerzity a o sumu 751 343 eur sa univerzita uchádzala v rámci výzvy Fondu na podporu športu,“ vysvetľuje prorektor univerzity Tomáš Tóth.

Uvedený model financovania rekonštrukcie bol schválený na Vedení SPU v Nitre, ako aj Akademickým senátom a Správnou radou SPU v Nitre. Rekonštrukcia má podľa prorektora priniesť úsporu primárnej energie o 31 % za rok a zníženie emisií skleníkových plynov o 30 % za rok.

Zhotoviteľom rekonštrukcie bude spoločnosť z Považsej Bystrice. „Predpokladaná doba realizácie diela je do 12 mesiacov od odovzdania staveniska zhotoviteľovi,“ dopĺňa Renáta Chosraviová z Kancelárie komunikácie a práce s verejnosťou SPU.

Máte k článku pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: monika.hozakova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password