SPU bude v zimnom semestri vzdelávať študentov len dištančnou formou

Individuálne konzultácie a skupinové práce môže odsúhlasiť dekan fakulty.

Slovenská poľnohospodárska univerzita (foto: NH)

Vzdelávanie študentov prvého a druhého stupňa v dennej a externej forme štúdia bude na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite (SPU) v Nitre pokračovať až do konca zimného semestra len dištančnou metódou, rozhodlo vedenie univerzity.

Dôvodom tohto rozhodnutia je nepriaznivý vývoj pandémie nového koronavírusu, potvrdila hovorkyňa univerzity Renáta Chosraviová.

Foto ilustračné (pixabay.com)

Akademický rok na nitrianskej SPU sa začal 21. septembra dištančnou metódou, online výučbou. Od 5. októbra mal pokračovať kombinovanou, dištančnou a prezenčnou metódou. Podľa rozhodnutia vedenia univerzity však dištančná forma vzdelávania potrvá až do 18. decembra tohto roka. „Takto začínajúci akademický rok sme v histórii univerzity ešte nemali, pandémia koronavírusu nás dostáva do úplne iného vzdelávacieho, komunikačného a pracovného režimu,“ skonštatovala rektorka SPU Klaudia Halászová počas otvorenia nového akademického roka.

So súhlasom dekana fakulty sú povolené individuálne konzultácie v rámci riešenia záverečných prác študentov I. a II. stupňa štúdia, a tiež skupinová práca študentov.

Botanická záhrada SPU (foto: NH)

Ak je pre ukončenie predmetu predpísaným spôsobom nevyhnutné absolvovať praktické cvičenia prezenčne, môže dekan fakulty rozhodnúť o prezenčnej metóde vzdelávania časti daného predmetu. So súhlasom dekana fakulty a prodekana zodpovedného za prax môžu študenti vykonávať prax na Vysokoškolskom poľnohospodárskom podniku SPU Kolíňany a v Botanickej záhrade SPU, prípadne na pracoviskách príslušnej fakulty. Všetky tieto aktivity sú podmienené dodržiavaním všetkých epidemiologických opatrení, upozornila Chosraviová.

Televízia Nitrička

Forgot Password