Športové kluby v Nitre sa môžu hlásiť o dotácie

Financie môžu využiť na nákup náčinia, cestovné výdavky, platby za energie či prenájom.

Mesto Nitra otvára dotácie pre športové kluby pôsobiace v meste. Kluby sa môžu o dotácie z mestského rozpočtu uchádzať v dvoch schémach, a to strategické športy a ostatné športy.

Tie kluby, ktoré splnia podmienky, môžu financie využiť napríklad na nákup športového vybavenia a náčinia, cestovné výdavky, ubytovanie a stravu, mzdy trénerom, prenájmy športovísk a úhrada výdavkov za energie, služby súvisiace s výkonom športovej činnosti, na materiálno-technické zabezpečenie klubov alebo na iné náklady súvisiace so športovou činnosťou klubu.

Každá žiadosť, ktorá spĺňa podmienky na jej pridelenie sa bodovo ohodnotí podľa stanovených kritérií.

„Ak žiadateľ nesplní podmienky zaradenia do strategických športových klubov, bude automaticky preradený do dotačnej schémy ostatných športových klubov,“ uvádza sa vo výzve na dotáciu strategických športov.

Mesto prijíma žiadosti do 28. februára 2022. „Žiadosti, ktoré spĺňajú všetky kritéria budú posudzované Komisiou Mestského zastupiteľstva v Nitre pre šport. O pridelení dotácie rozhodnú poslanci na mestskom zastupiteľstve,“ informuje Lenka Mareková z odboru komunikácie a propagácie mestského úradu.

foto ilustračná (pixabay.com)

Máte k článku pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: monika.hozakova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password