Spomienkové zhromaždenie venované 17. novembru

Mesto Nitra pozýva občanov na spomienkové zhromaždenie venované 17. novembru – Dňu boja za slobodu a demokraciu.

Uskutoční sa dnes, 16. novembra o 17.00 na Štefánikovej triede 44 (parčík pri VÚB). Pri tejto príležitosti prebehne i slávnostné odhalenie fragmentov Berlínskeho múru, ktorý je celosvetovo známym symbolom slobody.

Nitra je 18. mestom na svete, ktoré dostalo do daru autentické kusy z betónového symbolu neslobody a komunistického vraždenia.

 „Prvé tri fragmenty pochádzajú z nižšieho múru a sú vzácne tým, že sa ich reálne dotýkali ruky utečencov, ktorí sa cez múr snažili preliezť a uniknúť do slobodného sveta. Štvrtý fragment pochádza z vyššieho múru, ktorý stál za prvým, nižším. K tomuto vyššiemu múru sa už utečenci obvykle ani nedostali, pretože ich väčšinou pohraničná stráž zastrelila,“ vysvetlil Tibor Ujlacký, ktorý bol iniciátorom myšlienky.

Televízia Nitrička

Forgot Password