Spolupráca profesionálnych hasičov s dobrovoľnými zbormi napreduje

Dom kultúry v Tovarníkoch hostil zasadnutie územného výboru Dobrovoľnej požiarnej ochrany Topoľčany.

Sobotňajšieho stretnutia sa zúčastnil aj riaditeľ Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Topoľčanoch. Hlavnou témou stretnutia sa stala užšia spolupráca Hasičského a záchranného zboru a dobrovoľných hasičských zborov obcí pre nasledujúce obdobie.

Kooperácia profesionálnych hasičov s dobrovoľníkmi prispieva k zvyšovaniu odbornosti zásahov.

Vybavenosť a pripravenosť dobrovoľných hasičov obcí sa zlepšuje. „Zhodnotením doterajšej spolupráce a prognózy ďalšieho vývoja do budúcnosti možno jednoznačne konštatovať, že nastáva zásadný posun vpred,“ prezradil Michal Varga, hovorca HaZZ Nitra.

Zdroj: HaZZ Nitra

Zásluhu na zvyšovaní odbornosti zásahov a profesionality dobrovoľných zborov má najmä postupné preškolovanie hasičov z obcí na Okresnom riaditeľstve Hasičského a záchranného zboru v Topoľčanoch. Profesionáli sa svojim dobrovoľným kolegom snažia pomôcť aj výpožičkou hasičskej techniky.

Ak máte pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: dominika.pucatova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password