Spoločnosť Transdev sa zapojila do týždňa knižníc. V zákazníckom centre si môžete prečítať múzejné noviny

Retro noviny sú cestujúcim k dispozícii vďaka spolupráci s Ponitrianskym múzeom.

Foto ilustračná: Pixabay.com

Návštevníci zákazníckeho centra dopravnej spoločnosti Transdev v Nitre majú počas celého tohto týždňa možnosť prečítať si niečo zo starých periodík z muzeálnej knižnice. „Zaujímavosťou je, že jedny z novín sú z 8. marca 1988,“ uvádza Transdev.

Aktivita vychádza zo spolupráce s Ponitrianskym múzeom v Nitre.

Knižnica múzea je dedičkou pôvodne Vlastivedného múzea, ktoré vzniklo v roku 1962 v Nitre a bolo pokračovateľom bývalého Župného múzea, založeného ešte v roku 1896.

„Sídlom múzea bola od roku 1962 budov Veľkého seminára v Hornom meste a v súčasnosti sa nachádza v pamiatkovej novorenesančnej budove mestskej radnice, kde sídli od roku 1990,“ informuje Dominika Juricová z Ponitrianskeho múzea.

Ponitrianske múzeum (Foto: NH)

Knižničný fond eviduje takmer 10-tisíc publikácií a časť múzea v Zlatých Moravciach takmer 2-tisíc publikácií. Prevažne ide o odbornú literatúru z rôznych vedných odborov, regionálnu tlač, atlasy, encyklopédie či zborníky, a to aj v cudzích jazykoch.

„Nachádzajú sa tu aj notové záznamy skladieb, ktoré boli súčasťou repertoáru Nitrianskeho kvarteta, ktoré pôsobilo pri múzeu,“ približuje fond Dominika Juricová. Historický fond zo 17. až 19. storočia tvorí samostatnú časť a je zaradený do zbierkového fondu múzea.

Máte k článku pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: monika.hozakova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password