Špinavá voda tečie naďalej

Obyvatelia Nitry sa dlhodobo sťažujú na kvalitu vody, ktorá im tečie z vodovodných kohútikov.

Nie, nepozeráte sa na pohár čerstvého čaju. Je to pitná voda, ktorá ľuďom tečie z vodovodného potrubia. Problém s hrdzavou a špinavou vodou je už v Nitre známa téma, ktorá sa vlečie dlhé roky. Najväčšie problémy mávajú obyvatelia Klokočiny a Čermáňa, deje sa to ale aj v iných častiach mesta. Podľa slov niektorých obyvateľov im hrdzavá voda tečie aj každý týždeň, niekedy je to iba teplá voda, niekedy teplá aj studená.

V prípade, že vám z potrubia tečie špinavá studená voda, je nevyhnutné tento stav nahlásiť na 24 hodinovú nepretržitú službu vodární. ZsVS následne vykoná preplach verejných rozvodov vody. S hrdzavou teplou vodou je to komplikovanejšie. Nitrianska teplárenská spoločnosť v prípade takýchto problémov svojich zákazníkov informuje, že dodávaná voda je u nich iba zohrievaná a za jej kvalitu teda nezodpovedajú. Vodárne im však svojim tvrdením protirečia.

„Západoslovenská vodárenská spoločnosť nezabezpečuje dodávku teplej vody a nezodpovedá za jej kvalitu. Za jej dodávku je zodpovedný dodávateľ teplej vody,“ informovala nás Margita Kršáková, riaditeľka OZ Nitra ZsVS a.s.

Problém špinavej vody môže spočívať aj v starých vnútorných rozvodoch jednotlivých obytných domov. Kvalita vody vo verejnom vodovode a vo vodovodnej prípojke môže byť v tom istom čase diametrálne odlišná.

„Kvalita v týchto vnútorných rozvodoch je závislá od rôznych okolností, napr. od množstva odoberanej vody, od početnosti odberov, od technického stavu, veku a materiálu rúrových rozvodov. Zodpovednosť Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti za kvalitu vody však končí vtokom vody do vodovodnej prípojky odberateľa, nakoľko vodovodná prípojka a vnútorné rozvody odberateľa nie sú súčasťou verejného vodovodu,“ pokračuje Kršáková.

Vodárne zároveň upozorňujú, že ich kvalita vody vo verejných potrubiach je pravidelne kontrolovaná akreditovaným laboratóriom, ako aj Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Nitre. Pripúšťajú, že v minulom období bolo na Čermáni a na Klokočine viacero porúch na vodovodných potrubiach, z dlhodobého hľadiska to ale nie je relevantný faktor špinavej vody.

„Aj napriek prípadnej poruche a následnej oprave vodovodného potrubia, zabezpečuje ZsVS dodávku pitnej vody, čo je technicky veľmi náročné a pri zmene prúdenia vody sa môže stať, že dôjde k čiastočnému zakaleniu vody. Po odstránení porúch sa vždy vykonávajú preplachy vodovodných potrubí,“ dodala Kršáková.

Máte k článku pripomienky, námety alebo nápady? Kontaktujte ma na mailovej adrese: daniel.micik@nitrianskyhlasnik.sk :-)

Televízia Nitrička

Forgot Password