Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor zaujala k aktuálnej situácii stanovisko

V súvislosti s postupujúcou epidémiou Covid-19 v Nitrianskom okrese vyjadrilo vedenie nemocnice spoluzodpovednosť pri jej zvládnutí a súčasne pri zabezpečení najnevyhnutnejšej zdravotnej starostlivosti.

„Sme jednoznačne za zavedenie tvrdého lockdownu v Nitrianskom okrese, uvedomujúc si aj možné závažné ekonomické následky, ktoré však nemôžu prevážiť obete na zdraví a životoch zdravotníkov, ktorí sa s plným nasadením snažia kritickú situáciu zvládnuť,“ vyjadruje nemocnica svoje stanovisko a zároveň dodáva, že rozsah epidémie v aktuálnej situácii presahuje možnosti a kapacity zdravotníckeho systému, čo vyžaduje zapojenie všetkych zložiek mobilizácie na úrovni štátu, vyššieho územného celku, okresu aj mesta.

„Myslíme si, že v oblasti zabezpečenia núdzovej zdravotnej starostlivosti o kriticky chorých pacientov, by bolo potrebné dočasne pozastaviť plánované zákroky v zariadeniach jednodňovej chirurgickej zdravotnej starostlivosti, plastickej chirurugii a stomatochirurugii za účelom uvoľnenia a presmerovania anesteziologických tímov do akútnej nemocničnej starostlivosti,“ informuje riaditeľ Špecializovanej nemocnice sv. Svorada Zobor n. o. Plamen Kabaivanov.                                         

Nemocnica sa obracia na pacientov a rodinných príslušníkov, aby pochopili kritickú situáciu v zdravotníckych zariadeniach a rešpektovali rozhodnutie ošetrujúcich lekárov ohľadom prekladu pacienta do iného zdravotníckeho zariadenia, ktoré disponuje voľnými reprofilizovanými lôžkami. Ďalej vyzývajú kolegov, všeobecných lekárov a ambulantných špecialistov, aby v maximálnej možnej miere naďalej zabezpečovali zdravotnú starostlivosť, čo výrazne odľahčí preťažené nemocnice.

Nemocnica dôrazne vyzýva a žiada zodpovedné orgány na všetkých stupňoch riadenia štátu, samosprávneho kraja, okresu a miest či obcí na vykonávanie dôraznej  kontrolnej činnosti pri dodržiavaní všetkých platných obmedzení v súvislosti s pandémiou Covid-19.

„Žiadame vedenie mesta Nitry o spoluprácu a súčinnosť pri zabezpečovaní potrebných zdravotno-preventívnych úkonov pre našich spoluobčanov,“ píše sa v stanovisku nemocnice.

ilustračná foto: unsplash.com

Zdravotníci tohto zariadenia ponúkli spontánne vedeniu nemocnice svoju osobnú pomoc pri zabezpečovaní potrebných úkonov pri medializovanom plošnom testovaní v meste a Okrese Nitra.  

V nemocnici bolo od 20. 10. 2020 reprofilizovaného viac ako 10 % lôžkového fondu. Neskôr bola mimoriadnym rozhodnutím MZ SR vyhlásená za subjekt hospodárskej mobilizácie a v priebehu 3 – 4 dní bola nemocnica nútená vykonať všetky potrebné kroky na reprofilizáciu prvých 22 lôžok. Reálne bola medzi prvými nemocnicami v kraji, ktoré popri FN začali poskytovať zdravotnú starostlivosť o pacientov postihnutých koronavírusovou infekciou. Pre kritickú epidemiologickú situáciu od 28. 12. 2020 rozšírilo toto zariadenie počet reprofilizovaných lôžok na 60.

„Personál nemocnice, podobne ako aj v iných najviac vyťažených zdravotníckych zariadeniach, pracuje s maximálnym pracovným nasadením a obetavosťou a okrem zabezpečenia zdravotnej starostlivosti pacientov s akútnymi a onkologickými chorobami dýchacích ciest pre spádový region cca 1,5 milióna obyvateľov, výrazne pomáha aj obyvateľom a pacientom mesta Nitry a blízkeho okolia. Chýba však morálne ocenenie ich práce a zo strany mesta Nitry by bolo žiaduce a povzbudzujúce,“ uvádza oficiálne stanovisko Špecializovanej nemocnice sv. Svorada Zobor.

Som šéfredaktorkou Nitrianskeho hlásnika, ktorý tvorí tím mladých ľudí zaujímajúcich sa o aktuálne dianie a mapujúcich novinky z Nitry a okolia. Sme súčasťou televízie Nitrička, vďaka ktorej podchytávame dianie nielen prostredníctvom online sveta, ale témy ďalej rozvíjame aj v rámci nášho vysielania. Ak máte požiadavku na reportáž, sťažnosti, tipy alebo námety, neváhajte ma kontaktovať na adrese miriama.polakova@nitrianskyhlasnik.sk alebo na telefónnom čísle 0915/595 261

Televízia Nitrička

Forgot Password