SOŠT vo Vrábľoch zmodernizovala svoje priestory a vybavenie učební

Stavebné úpravy priestorov školy a vybavenie učební novými technológiami za 780.000 eur škola financovala z európskeho programu IROP, informoval riaditeľ školy Ján Jamrich.

Súčasťou nového vybavenia je aj automatická, robotická, učiaca linka, ktorá je prvou takouto linkou na slovenských stredných školách. Vedenie školy od nových technológií očakáva, že prispejú k prispôsobeniu výučby požiadavkám zamestnávateľov. „Vytvárame predpoklad k zvýšeniu odborných zručností a praktickej pripravenosti žiakov ako kvalifikovaných odborníkov vo všetkých študijných a učebných odboroch, čo zvýši uplatniteľnosť našich absolventov na trhu práce,“ skonštatoval riaditeľ školy.

Foto ilustračné: pixabay.com

Televízia Nitrička

Forgot Password