Sociálna poisťovňa upravila júnové tlačivá k OČR

Ak rodič po čiastočnom otvorení školských zariadení pokračuje v OČR, nepodáva novú žiadosť, ale vyplní upravený formulár Čestného vyhlásenia.

V súvislosti s poslednou novelou zákona o sociálnom poistení a čiastočným otvorením škôlok a škôl od 1. júna Sociálna poisťovňa uskutočnila zmeny v niektorých tlačivách. Zaujímať by mali najmä rodičov, ktorí plánujú poberať ošetrovné aj v júni a tých, ktorí si nárok na nemocenskú dávku počas krízovej situácie ešte len chcú uplatniť.

Nové tlačivá sú platné iba odo dňa ich uverejnenia na webovej stránke Sociálnej poisťovne.

Nový formulár Žiadosti o ošetrovné je určený iba poistencom, ktorí doteraz počas koronakrízy o dávku pandemické ošetrovné ešte nežiadali a nepoberajú ju. Naopak, nové Čestné vyhlásenie je určené všetkým poberateľom dávky (súčasným aj novým), ktorí v ňom za mesiac jún musia vyznačiť dni, počas ktorých sa o deti starali s uvedením obdobia, v ktorom dieťa navštevovalo školské zariadenie. Čestné vyhlásenie je potrebné doručiť príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne do konca júna. „Tí poistenci, ktorí potvrdili dni ošetrovania na doterajších tlačivách, nemusia posielať a vypĺňať nové,“ informuje SP.

Ak si teda poistenec nárok na OČR uplatnil prostredníctvom pôvodnej žiadosti a už dávku poberá, novú žiadosť od 1. júna nepodáva, ale pokračuje v poberaní ošetrovného. Na konci júna však musí zaslať pobočke Čestné vyhlásenie aj s údajmi, či dieťa navštevovalo školu alebo škôlku.

Sociálna poisťovňa zároveň upozorňuje, že posudkoví lekári môžu od 21. mája posudzovať dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav nezaopatreného dieťaťa na účely nároku na ošetrovné.

O takéto posúdenie môže požiadať rodič, ktorý sa osobne a celodenne stará o dieťa do dovŕšenia 18 rokov veku, ktorému nebolo vydané rozhodnutie príslušného úradu práce o dlhodobo nepriaznivom zdravotnom stave alebo zdravotnom ťažkom postihnutí. „Požiadavku na posúdenie dlhodobého nepriaznivého stavu posudkovým lekárom Sociálnej poisťovne môže rodič vyznačiť priamo v žiadosti o ošetrovné,“  dopĺňa inštitúcia. Následne by mal byť žiadateľ kontaktovaný povereným zamestnancom SP, pričom samotné posúdenie bude vykonane bez priamej prítomnosti dieťaťa.

Ak máte pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: dominika.pucatova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password