Sociálna poisťovňa pripomína dávku tehotenské. Požiadať o ňu môžete aj spätne

Tlačivo Žiadosť o tehotenské potvrdzuje gynekológ, následne sa žiadosť predkladá príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne.

Novú dávku tehotenské získalo od mája do septembra tohto roka v priemere takmer 19 tisíc budúcich mamičiek. „Sociálna poisťovňa zo svojich štatistických údajov zároveň zistila, že viac mamičiek poberá dávku materské ako ich predtým poberalo dávku tehotenské. V rovnakom období od mája do septembra poberalo materské priemerne 26,5 tisíc poistenkýň. Jednou z príčin môže byť skutočnosť, že budúce mamičky o novej dávke tehotenské stále nevedia a neuplatnili si na ňu nárok podaním žiadosti,“ vysvetľuje poisťovňa.

Preto budú informačnými listami aktívne oslovovať poistenky, ktorým nárok vznikol.

O dávku tehotenské je možné požiadať až tri roky spätne, ak sa pôrod, respektíve ukončenie tehotenstva uskutočnilo po 31. marci 2021. „Tehotenské má pomôcť budúcim mamičkám pripraviť sa na príchod bábätka. Táto nová dávka je tu pre ne, a preto sme sa rozhodli ich iniciatívne osloviť, aby ju využili. Chceme, aby sa dávka dostala k adresátkam v čo najväčšom možnom rozsahu,“ uviedol v tejto súvislosti generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Juraj Káčer.

Dávka je určená pre ženy, ktoré sú na začiatku 13. týždňa tehotenstva a sú nemocensky poistené, teda zamestnankyne, samostatne zárobkovo činné osoby a dobrovoľne nemocensky poistené osoby, alebo im k tomuto dňu plynie ochranná lehota po skončení nemocenského poistenia. „Ďalšiu kategóriu tvoria budúce mamičky, ktoré majú v tento deň prerušené povinné nemocenské poistenie z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky (zamestnankyne, ktorým trvá pracovný pomer) alebo z dôvodu poberania rodičovského príspevku (samostatne zárobkovo činné osoby), ak nevykonávajú činnosť samostatne zárobkovo činnej osoby,“ dopĺňa poisťovňa. Ďalšou podmienkou nároku na tehotenské je 270 dní nemocenského poistenia v posledných dvoch rokoch pred začiatkom 13. týždňa tehotenstva a v prípade samostatne zárobkovo činných osôb a dobrovoľne nemocensky poistených osôb aj zaplatenie poistného včas a v správnej výške (nedoplatok musí byť nižší ako 5 eur).

Dávka sa netýka tehotných študentiek. Tie môžu žiadať o tehotenské štipendium príslušnú školu.

Budúce matky môžu počas poberania tehotenskej dávky naďalej pracovať a podnikať. Dávka v rozmedzí od 215,15 do 333,90 eur mesačne im bude vyplácaná do skončenia tehotenstva (pôrodom, umelým prerušením tehotenstva alebo spontánnym potratom).

foto iustračná (zdroj: pixabay.com)

Máte k článku pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: monika.hozakova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password