Sociálna poisťovňa minimalizuje kontakt verejnosti. PN a OČR vybavíte aj z domu

Sociálna poisťovňa v pondelok zverejnila postup pri vybavovaní ošetrovného a nemocenského bez návštevy lekára a pobočky SP.

Riziko nákazy koronavírusom na Slovenku v posledných dňoch stúpa. Od piatka bolo u nás potvrdených 7 prípadov. Prijímajú sa lokálne aj celoplošné preventívne opatrenia. V súvislosti s aktuálnym rizikom šírenia nákazy Sociálna poisťovňa zjednodušila postupy pri uplatňovaní nároku poistencov na ošetrovné a nemocenské (PN-ku) tak, aby sa čo najviac obmedzil osobný kontakt verejnosti, lekárov aj administratívnych pracovníkov.

Nové postupy však platia len v prípadoch, ktoré súvisia so šírením nákazy koronavírusu.

Žiadosť o ošetrovné na dieťa

Rodič si môže uplatniť nárok na OČR v príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne telefonicky alebo zaslaním vyplneného formulára, ktorého vzor nájde aj na stránke SP. Poisťovňa pri posudzovaní preskúma, či žiadateľ o ošetrovné spĺňa všetky podmienky na priznanie dávky, najmä existenciu nemocenského poistenia. Ak rodič žiada o ošetrovné na dieťa do 10 rokov veku, SP si sama overí, či škola dieťaťa bola uzatvorená z dôvodu nariadenia karanténneho opatrenia a až potom začne konanie o dávke. Povinnosťou poistenca je mailom alebo telefonicky informovať svojho zamestnávateľa o prekážke v práci.

Vybaviť OČR na dieťa staršie ako 10 rokov je o niečo zložitejšie. V tomto prípade musí rodič telefonicky kontaktovať pediatra. Ak lekár vyhodnotí, že je nevyhnutné ošetrovanie dieťaťa napriek tomu, že sa choroba u neho ešte nevyvinula, môže potvrdiť žiadosť o ošetrovné a zaslať ju SP.

„Ak je karanténa dlhšia ako desať dní, počas ktorých sa môže vyplácať dávka ošetrovné, Sociálna poisťovňa na základe nového potvrdenia zriaďovateľa o pretrvávajúcej karanténe, akceptuje jej predĺženie podľa reálnej potreby,“ informuje poisťovňa.

Žiadosť o nemocenské

Poistenec, ktorý sa vrátil z rizikovej oblasti bez ohľadu na prítomnosť príznakov ochorenia, alebo taký, ktorý nikde necestoval a pociťuje príznaky, telefonicky kontaktuje svojho všeobecného lekára.Ten následne rozhodne o dočasnej PN a vystaví potrebné potvrdenie. Vhodné je na viditeľné miesto uviesť pacientovo telefónne číslo, na ktoré môže SP poistenca kontaktovať a v prípade záujmu s ním spísať žiadosť o výplatu nemocenskej dávky. Lekár zašle potvrdenie o PN do SP bez ohľadu na chýbajúci podpis pacienta. Tá následne odošle príslušný diel zamestnávateľovi poistenca. Pacient by však mal svojho zamestnávateľa o prekážke v práci informovať aj mailom alebo telefonicky.

Aj v tomto prípade bude poisťovňa skúmať, či poistenec spĺňa všetky podmienky na uznanie dávky, najmä existenciu nemocenského poistenia.

Preventívne opatrenia v súvislosti s novým vírusom COVID-19 prijímajú rôzne inštitúcie už od minulého týždňa. Po Divadle Andreja Bagara a mestských školách k takémuto kroku pristúpili aj nitrianske univerzity. UKF aj SPU z dôvodu aktuálnej situácie prerušili prezenčnú formu výučby od 9. do 22. marca 2020. Obe univerzity odporúčajú študentom ubytovaným v študentských domovoch, aby odcestovali domov. Vzdelávanie bude prebiehať inými vhodnými metódami podľa pokynov dekanov fakúlt.

Ak máte pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: dominika.pucatova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password