Sociálna kampaň s názvom Spolu s diabetikom

Cieľom kampane bolo upriamenie pozornosti na tému diabetes, nakoľko jej nie je venovaná dostatočná pozornosť, aj napriek tomu, že celosvetovo ním trpí mnoho ľudí.

Mnohokrát ani netušíme, že práve vedľa nás stojí diabetik a v prípade krízovej situácie by sme mnohí nevedeli, ako reagovať a pomôcť. Preto sa študentky marketingovej komunikácie a reklamy Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre (UKF) rozhodli zrealizovať kampaň a šíriť osvetu o tejto téme.

„Študenti po príchode na hodinu ostali v prvotnom šoku, ktorý sme zachytili aj na skrytú kameru. Nevedeli, čo sa deje, zastali, a pomaly sa približovali k „telu“. Viacerí študenti nám potvrdili, že ich to vystrašilo a prekvapilo,“ vyjadrili sa realizátorky kampane.

Len málo ľudí sa už ocitlo v situácii, kedy niekto na ulici, alebo doma potreboval rýchlu zdravotnú pomoc. Preto ani pri diabetikovi by nevedeli ako reagovať a rýchlo pomôcť.

Súčasťou tejto kampane bola aj informatívna prednáška, kde sa študenti dozvedeli niečo o cukrovke, a to priamo z pohľadu diabetika.

O svojej skúsenosti rozprávala jedna zo spoluorganizátoriek, ktorá žije s touto diagnózou už 14 rokov.

V rámci kampane mali študenti možnosť odmerať si hladinu cukru v krvi. Cukor si dalo odmerať 21 osôb a takmer všetci mali hladinu cukru v norme.

Kampaň prebiehala aj online, prostredníctvom instagramového účtu Spolu s diabetikom. Cieľom jednotlivých príspevkov bolo objasniť, čo je to diabetes, aké má príznaky, ale aj to, ako vplýva na psychiku pacientov. Študentky zverejnili online dotazník v skupine diabetikov, kde sa podelilo o svoje pocity až 178 respondentov – diabetikov. Na ich instagramovom profile sa vďaka dotazníku objavujú aj reálne príbehy a skúsenosti diabetikov.

„Mám depresiu a pre cukrovku nenávidím svoj život. Nechodím medzi ľudí (spoločenské akcie). Keď som v práci, potajme si meriam cukor a dávam pozor, aby ma nikto nevidel s pumpou v ruke,“ zdieľal svoje pocity v dotazníku 26-ročný pacient, DM 1 typ, ktorému diagnostikovali cukrovku pred šiestimi rokmi.

K samotnej realizácii sa vyjadrila aj sociologička Monika Štrbová, ktorá kampaň prirovnala k sociálnemu experimentu. Pre zosilnenie momentu prekvapenia by však odporúčala umiestniť figurínu na schody alebo chodbu budovy, čo by umocnilo prirodzenosť a autentickosť kampane. Zároveň by to umožnilo zachytiť viacero reakcií študentov i zamestnancov univerzity. Po diskusii s aktérmi vnímala „strach” študentov poskytnúť prvú pomoc neznámemu človeku ako odraz našej spoločnosti. Upozornila tiež na to, že podobné výsledky boli zaznamenané aj pri experimente Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby v spolupráci s nocľahárňou sv. Vincenta de Paul.

„Aj v tomto prípade prešlo okolo figuranta množstvo ľudí, no iba traja z nich ho skúsili bližšie skontrolovať, čo opäť odkazuje na neochotu pomôcť prítomnú v spoločnosti, ” dodala na záver.

Zdroj foto: Študentky UKF

Televízia Nitrička

Forgot Password