Socha Panny Márie Fatimskej prišla aj na Slovensko

Sochu Panny Márie Fatimskej, ktorú pri stom výročí fatimských zjavení požehnal Svätý Otec František, privítali 28. augusta 2019 vo farnosti Nové Zámky. Ide o sochu, ktorá putuje po celej Európe a na Slovensku bola prítomná iba vo farskom Kostole Povýšenia Svätého kríža v Nových Zámkoch.

zdroj: www.novezamkyfotoalbum.sk

Do Nových Zámkoch priniesli jednu zo šiestich sôch, ktoré požehnal pápež František pri stom výročí fatimských zjavení v roku 2017. Každá socha sa následne dostala na jeden z kontinentov, aby si ju mohli uctiť aj tí, ktorí do portugalského mestečka nemôžu cestovať.

29. august sme si pripomenuli štátny sviatok SNP, ale pre veriacich, ktorí navštívili v tento deň Kostol Povýšenia Svätého Kríža v Nových Zámkoch, bol tento deň o niečo výnimočnejší. V predvečer 28. augusta zavítala do kostola Socha Panny Márie, ktorú požehnal Svätý Otec František a putuje po celej Európe. Na Slovensku to bolo jediné miesto, kde bolo možné túto sochu vidieť.

Sochu Panny Márie po privezení do Nových Zámkov v stredu večer slávnostne vniesli skauti do kostola. Miestny farár a biskupský vikár pre maďarských veriacich Nitrianskej diecézy Mons. Zoltán Ďurčo jej na začiatku svätej omše v maďarskom jazyku odovzdal korunu, škapuliar a ruženec. Po svätej omši sa uskutočnila sviečková procesia a po jej skončení nasledovala celonočná adorácia.

Vo štvrtok ráno celebroval svätú omšu gvardián páter Masseo Patrik Golha OFM. Počas celého dňa mohli veriaci pristúpiť k sviatosti zmierenia, zároveň si vypočuť prednášky misionárov a zapojiť sa do spoločnej modlitby posvätného Ruženca. Vyvrcholením návštevy sochy v Nových Zámkoch bola slávnostná svätá omša, ktorú celebroval Mons. Marián Šuráb, kanonik Nitrianskej sídelnej kapituly, ktorý tiež predniesol svoju kázeň. Po skončení omše sa uskutočnil sviečkový sprievod ulicami mesta a po nej veriaci zasvätili seba, naše mestá, obce a všetkých obyvateľov našej krajiny Panne Márie Fatimskej.

Som šéfredaktorkou Nitrianskeho hlásnika, ktorý tvorí tím mladých ľudí zaujímajúcich sa o aktuálne dianie a mapujúcich novinky z Nitry a okolia. Sme súčasťou televízie Nitrička, vďaka ktorej podchytávame dianie nielen prostredníctvom online sveta, ale témy ďalej rozvíjame aj v rámci nášho vysielania. Ak máte požiadavku na reportáž, sťažnosti, tipy alebo námety, neváhajte ma kontaktovať na adrese miriama.polakova@nitrianskyhlasnik.sk alebo na telefónnom čísle 0915/595 261

Televízia Nitrička

Forgot Password