Sny, čo na ne vravia odborníci?

Teórie, ktoré hovoria o tom, čo je sen si často odporujú.

Problematike snov sa začal vážnejšie venovať psychiater Sigmund Freud a neskôr jeho žiak C. G. Jung.

S.  Freud tvrdil, že každý sen je jav, ktorý plní naše priania. A to preto, lebo neboli uskutočnené v reálnom živote, čiže je to nevyplnená túžba našej mysle. Predpokladal, že väčšina snov, ktoré realizujú priania z bdelého stavu majú sexuálny charakter. Sexualita v snoch však nie je prvoplánová, teda nie vždy, väčšinou nie je na prvý pohľad viditeľná, pretože je zamaskovaná symbolmi.

„Šťastní ľudia nikdy nesnia,“ Sigmund Freud zakladateľ psychoanalýzy.

Zdroj: Pixabay.com

Ďalší významný analytik Carl Gustav Jung predpokladal, že sen reprezentuje tie stránky osobnosti, ktorým nie je dovolené prejaviť sa vo vedomom stave, čiže vtedy, keď sme „hore“. Príklad na toto tvrdenie je jednoduchý. Ak nám akékoľvek okolnosti nedovoľujú prejaviť emóciu, napríklad hnev, je dosť pravdepodobné, že sa nám bude snívať o hneve alebo o niečom agresívnom. Táto teória sa nazýva Teória kompenzácie, pretože nám podľa Junga sny kompenzujú vedomý postoj.

„Sen sú malé skryté dvierka do najvnútornejšej a najintímnejšej svätyne duše,“ C. G. Jung zakladateľ analytickej psychológie.

zdroj: Pixabay.com

Tento psychoterapeut sa na rozdiel od Freuda vyhýbal vysvetľovaniu symbolov, ktoré sa v sne nachádzajú. Tvrdí, že sa síce v snoch môžu objavovať rovnaké predmety či situácie (napríklad meč, lietanie), ale vzhľadom k tomu, že u každého človeka znamenajú niečo iné, tieto symboly zakaždým naberú na inom význame. Tieto významy skúmajú odborníci počas terapie, pričom berú do úvahy aj skúsenosti a zážitky konkrétneho pacienta.

Modernejšie výskumy (teória snívania Cartwrightovej) na základe pokusov preukázateľne dokázali, že sen rieši problémy, najmä tie emocionálne a znižuje intenzitu znepokojivých emócií.

Zdroj: Pixaba.com

Sen teda slúži na to, aby spracoval naše emócie a emočné podnety z bdelého stavu.

Sny možno rozdeliť do 5 hlavných kategórií. Poznáme sny psychoanalytické, neurologické, evolučné, kognitívne a nakoniec syntetizujúce. Ak chcete vedieť o snoch viac, výborné spracovanie ponúka rozprávka V hlave, ktorá hravou formou približuje určité snové postupy.

V prípade pripomienok alebo námetov na články ma neváhajte kontaktovať na adresu barbora.blaskova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password