Slovensko hľadá mladých ľudí, ktorí budú krajinu reprezentovať na pôde OSN

Rola mládežníckeho delegáta je prestížnou pozíciou, na ktorú sú vo svete nominovaní najlepší z najlepších.

Mládežnícka delegátka SR Petra Pauerová
Foto: MŠVVaŠ SR

Mladí ľudia od 18 do 25 rokov majú možnosť zabojovať o pozíciu mládežníckeho delegáta SR pri OSN. Ide o prestížne miesto, ktoré bude vybraný kandidát zastávať jeden rok. Jeho hlavnou úlohou bude aktívne zastupovať svoju krajinu a mládež nielen prítomnosťou na medzinárodných fórach a zasadnutiach, ale tiež verejným vystupovaním v jej mene.

Výzvu zverejnilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a Asociácia krajských rád mládeže.

„Hľadáme mladého človeka s jasnou víziou, ktorú bude vedieť uskutočniť vďaka svojej pracovitosti, vedomostiam a skúsenostiam,“ uvádza ministerstvo školstva.

Foto: Pixabay.com

Poslaním projektu Mládežnícky delegát/Mládežnícka delegátka SR pri OSN na rok 2020/2021 je aktívna reprezentácia slovenskej mládeže na pôde OSN a zastupovanie jej záujmov na globálnej úrovni, propagácia a napĺňanie Agendy 2030 aj ľudských práv a následné šírenie povedomia o fungovaní OSN i možnostiach účasti, aktívnom občianstve a cieľoch trvalo udržateľného rozvoja medzi slovenskou mládežou.

Pri výbere sa komisia sústredí na charakterných lídrov, ktorí si uvedomujú, že táto rola je o službe iným, a to najmä tým, ktorí to najviac potrebujú. „Práve preto budeme vo výberovom procese a samotnom výkone mandátu delegáta/delegátky OSN očakávať uskutočňovanie aktivít zameraných aj na mládež zo znevýhodneného prostredia,“ píše sa vo výzve.

Mládežnícky delegát SR Dominik Porvažník
Foto: MŠVVaŠ SR

Od úspešného delegáta sa očakávajú prednášky po Slovensku, mediálne vystupovanie aj dvojtýždňová účasť na Valnom zhromaždení OSN v New Yorku, vrátane pripraveného prejavu.

Záujemcovia musia spĺňať aj formálne kritéria ako vek, výborná znalosť anglického jazyka, časová flexibilita, skúsenosť v oblasti práce s mládežou či charakterové vlastnosti ako líderstvo a sebadisciplína.

Foto: Pixabay.com

Potenciálni delegáti sa môžu prihlásiť do nedele 12. júla vyplnením formulára a zaslaním životopisu.

V online formulári je však potrebné uviesť agendu, ktorej by sa potenciálny delegát chcel venovať aj zdôvodnenie tohto výberu. Výberové konanie je dvojkolové, postupujúci kandidáti budú 22. júla pozvaní na osobný pohovor v anglickom jazyku, kde sa pred komisiou pozostávajúcou z vyzývateľov a predchádzajúcej mládežníckej delegátky pokúsia obhájiť svoje predstavy.

Viac informácií o možnosti stať sa mládežníckym delegátom ponúka zverejnená výzva aj bývalí slovenskí delegáti Petra Pauerová a Dominik Porvažník.

Mládežnícki delegáti Petra Pauerová a Dominik Porvažník
Foto: MŠVVaŠ SR

Ak máte pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: dominika.pucatova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password