Slovenské sestry vyzvali svojich partnerov v zahraničí k solidarite a pomoci

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SKSaPA) požiadala predstaviteľov Medzinárodnej rady sestier a Európskej federácie sestier k spoločnej výzve k zastaveniu konfliktu na Ukrajine.

V liste, ktorý zdravotné sestry zasielali predstaviteľom medzinárodných organizácií sestier, sa píše o súdržnosti a spolupráci ošetrovateľskej komunity. „Práve my sestry sme pilierom zdravotníctva a my prinášame útechu všetkým bez rozdielu aj v časoch krízy, nešťastia a utrpenia. Obyvatelia Slovenska a samozrejme,“ informuje v úvode SKSaPA.

Mnoho Ukrajincov pracuje na Slovensku a študuje tu veľa mladých študentov z Ukrajiny, nevynímajúc fakulty zdravotníctva.

SKSaPA je pripravená urobiť maximum, aby poskytli potrebnú pomoc, podporu a bezpečie. „Už teraz sme ponúkli vlastné byty a domy a očakávame príchod ukrajinských utečencov. Organizujeme zbierky humanitárnej pomoci v spolupráci s inými humanitárnymi organizáciami,“ píše sa v liste. Do pomoci sa zapájajú aj študenti ošetrovateľstva a zdravotné sestry sa hlásia ako dobrovoľníci.

Komora sestier chce pomáhať na hraniciach, kde narastá počet utečencov, predovšetkým žien a detí.

Ministerstvo zdravotníctva SR zriaďuje kontaktné adresy pre dobrovoľníkov a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, zriaďujú sa HOT-SPOTy na hraničných priechodoch Ubľa, Ulič, Veľké Slemence a Vyšné Nemecké. Pre vojnových utečencov bude zabezpečená prvá pomoc, ktorú budú v rámci dobrovoľníckej činnosti vykonávať dvaja zdravotnícki pracovníci.

Televízia Nitrička

Forgot Password