Slovenská pošta nemôže poskytovať elektronické služby štátu

Na poštách aktuálne nie je možné poskytovať elektronické služby štátu ako výpis z OR, výpis z LV, výpis z registra trestov, odpis z registra trestov, kópiu z katastrálnej mapy, osvedčovanie dokumentov zaručenou konverziou, zaručená konverzia.

Slovenská pošta upozorňuje klientov, že v dôsledku nedostupnosti technických zariadení (serverov) Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR v súčasnosti nie je možné na poštách poskytovať elektronické služby štátu (výpis z OR, výpis z LV, výpis z registra trestov, odpis z registra trestov, kópiu z katastrálnej mapy, osvedčovanie dokumentov zaručenou konverziou, zaručená konverzia).

Keďže technický problém je na strane MIRRI, Slovenská pošta nedokáže odhadnúť, dokedy bude výpadok služieb trvať.

O zmene bude Slovenská pošta klientov okamžite informovať.

Foto ilustračné: pixabay.com

Televízia Nitrička

Forgot Password