Slovenská poľnohospodárska univerzita zmenila logo. Tvar klasu vyjadruje rešpekt k tradíciám

Šesť zŕn dopĺňa text a farebná odlišnosť.

Slovenská poľnohospodárska univerzita (SPU) v Nitre má od marca nové logo. Zmena vychádza zo snahy zjednotiť a zjednodušiť vizuálnu komunikáciu univerzity a zlepšiť samotnú použiteľnosť loga.

„Základný logotyp SPU v Nitre predstavuje geometrickú štylizáciu obilného klasu, ktorá obsahovo nadväzuje na pôvodné logo. Motívová kontinuita vyjadruje rešpekt k tradíciám,“ vysvetľuje univerzita.

S návrhom univerzite pomáhal dizajnér Peter Iványi.

Logo sa skladá zo šiestich zŕn symetricky usporiadaných do tvaru obilného klasu. Farebnosť pôvodného loga a fakúlt zostala zachovaná. Symbol je doplnený textom, ktorý označuje jednotlivé fakulty a iné útvary v rámci organizačnej štruktúry SPU.

„Jedným zo základných stavebných prvkov jednotného vizuálneho štýlu SPU je jednoduché univerzálne písmo Roboto a jeho rezy,“ dopĺňa univerzita.

Televízia Nitrička

Forgot Password