Slovenská poľnohospodárska univerzita (SPU) sa stala najudržateľnejšou univerzitou na Slovensku

Vyplýva to z celosvetového rebríčka UI Green Metric World University Rankings 2021.

V roku 2021 do hodnotenia vstúpilo 956 univerzít spolu z 80 krajín, čo je o 44 viac ako v minulom roku. „Zrealizované investície prostredníctvom projektov, ktoré zohľadňujú udržateľné riešenia, ako bola napríklad Zelená infraštruktúra na zelenej univerzite alebo Energetický audit, priniesli SPU v Nitre výrazné zlepšenie v celosvetovom rebríčku UI Green Metric World University Rankings, kde poskočila z 352. na 265. miesto,“ informovala univerzita na svojej stránke.

SPU v Nitre si udržala svoje miesto v najlepšie hodnotenej top desiatke univerzít v rámci krajín V4, ktorých aktivity sú ohľaduplné k životnému prostrediu.

„Medzi najlepšie hodnotené kategórie opätovne patrila výučba a hospodárenie s vodou,“ pripomenula SPU. UI Green Metric World University Rankings je prvým rankingom univerzít na svete, ktorý hodnotí mieru každej jednej zúčastnenej univerzity s cieľom vybudovať univerzitu priateľskú k životnému prostrediu. Hodnotenie univerzít sa realizuje v šiestich oblastiach – infraštruktúra, energia a klimatické zmeny, odpad, voda, doprava a výučba.

Televízia Nitrička

Forgot Password