Slovenská poľnohospodárska univerzita (SPU) opäť v režime dištančnej výučby

Vedenie univerzity sa tak rozhodlo v súvislosti s preradením okresu Nitra do druhého stupňa ohrozenia v covid semafore.

Podľa slov vedenia sa výučba dištančnou metódou u študentov na prvom a druhom stupni štúdia začne od 3. novembra a bude trvať až do odvolania. Výnimku z tohto režimu môže nariadiť dekan príslušnej fakulty pri študijných programoch s nevyhnutnosťou prezenčnej metódy vzdelávania.

Vzdelávanie počas tejto výnimky sa bude realizovať v režime OTP a aj prax študentov bude zabezpečená prezenčne v tomto režime.

V okresoch, ktoré sa zaradia do 3. stupňa ohrozenia, bude prax pozastavená až do odvolania.

Od 3.11. sú študenti 1. a 2. stupňa štúdia pri nástupe na prax a na prezenčnú výučbu povinní predložiť učiteľovi doklad o plnom očkovaní, negatívny výsledok testu, nie starší ako 48 hodín alebo potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami. „Vzdelávanie študentov na III. stupni štúdia v dennej forme bude prebiehať prezenčne,“ doplnila SPU na svojej stránke.

Televízia Nitrička

Forgot Password