Slovenská poľnohospodárska univerzita (SPU) ocenila výnimočných študentov pri príležitosti Dňa študentstva

Rektorka SPU v Nitre Klaudia Halászová ocenila najúspešnejších študentov zo všetkých šiestich fakúlt univerzity.

Na základe návrhov dekanov fakúlt bolo 15. novembra ocenených 18 študentov bakalárskych, inžinierskych a doktorandských študijných programov. Na základe platných protipandemických opatrení sa podujatie konalo v online priestore.

Úspešní študenti sa aktivitami pričinili o šírenie dobrého mena svojej fakulty a tiež celej univerzity.

Študenti ocenenie získali nielen za výborné študijné výsledky, ale taktiež aj za nadštandardné mimoškolské či športové aktivity, ako aj za výsledky v súťažiach či za charitatívne aktivity.

„Váš hlas je pre nás nesmierne dôležitý, jednak pre úspešnú  implementáciu vnútorného systému kvality, ako aj pre nastavenie ďalších procesov, ktoré prebiehajú a budú prebiehať v rámci univerzity. Veľmi si ceníme, že popri dosahovaní vynikajúcich výsledkov v štúdiu sa úspešne venujete aj ďalším aktivitám. Univerzita sa snaží vytvárať a poskytovať podmienky, aby naši študenti získali nielen kvalitné vedomosti, ale aj ďalšie množstvo prenositeľných spôsobilostí, ktoré formujú absolventa ako takého.“ uviedla vo svojom príhovore rektorka.

Prorektor pre vzdelávanie prof. Milan Šimko predstavil mená študentov, ktorí boli nominovaní na ocenenie.

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov – Mgr. Jana Bilčíková, rod. Bezákovú, Bc. Daša Kubatková, Viktória Pohorelcová

Fakulta biotechnológie a potravinárstva – Jakub Baloga, Bc. Natália Čmiková, Ing. Nikola Knížatová

Fakulta ekonomiky a manažmentu – Minh Nguyen Thuy, Bc. Matej Čereš, DiS., Ing. Radka Kataniková

Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja – Bc. Jaromír Pliešovský, Bc. Vladimíra Skladaná, Mgr. Peter Moritz

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva – Samuel Rozkoš, Bc. Zuzana Špuntová, Ing. Jakub Mankovecký

Technická fakulta – Ing. Matej Michalides, Bc. Szabolcs Bödör, Samuel Lénart

Televízia Nitrička

Forgot Password