Slovenská katolícka charita v Nitre pomáhala ľuďom v núdzi

Minulý týždeň sa v Nitre konal 2. ročník celonárodného podujatia s názvom Národný týždeň charity.

Uplynulý týždeň sa v Nitre konal 2. ročník celonárodného podujatia s názvom Národný týždeň charity. Toto podujatie sa nieslo v duchu hesla ,,Sila Charity je v regiónoch“.

Na podujatí sa hovorilo o krásnej a náročnej práci, zmysluplnej službe v štýle caritas – lásky, ktorú chcú ukázať ľuďom na Slovenku. Ľuďom, ktorí potrebujú pomoc, ale aj tým, ktorí sami chcú pomáhať deťom, seniorom, trpiacim hladom, ale aj ľuďom bez strechy nad hlavou. Slovenská katolícka charita tak robí už vyše 90 rokov.

„Ľudia, ktorí hľadajú pomoc, nevedia kde a na koho sa majú obrátiť a tak isto aj ľudia, ktorí chcú pomáhať a nevedia, na ktoré dvere majú zaklopať a podať svoju nápomocnú ruku. Preto sme si povedali, že by bolo dobré slovenskej verejnosti ukázať dobrotu, ktorá sa v Charite vyrába, a preto sme prišli s konceptom Národného týždňa charity,“ vysvetľuje vznik celonárodného podujatia Erich Hulman, generálny sekretár Slovenskej katolíckej charity.

Charita vznikla v roku 1927 z podnetu veriacich ľudí na Slovensku. Ich cieľom je zabezpečiť organizačnú stránku sociálno-charitatívnej pomoci Cirkvi chudobným. Začiatkom roka prevzala do svojich rúk materiálnu, zdravotnú a kultúrno-vzdelávaciu pomoc tým najbiednejším. Postupne vznikali pobočky na celom území Slovenska. „V súčasnosti tvorí Slovenská katolícka charita 10 diecéznych/arcidiecéznych charít a Sekretariát SKCH. V SKCH pracuje približne 1300 zamestnancov a 1000 dobrovoľníkov,“ dodáva Hulman, generálny sekretár Slovenskej katolíckej charity.

V Nitre si Charita, jej zamestnanci, dobrovoľníci, aj klienti vyhrnuli rukávy a upratovali verejné priestory v podhradí. Do tejto aktivity sa zapojili klienti Domu charity sv. Rafaela a rozdávali časopis Charita. „Klienti z Domu charity sv. Rafaela – ľudia bez domov čistili Súlovskú ulicu v Nitre, vyzbierali niekoľko vriec odpadu. Naša diecézna charita sa do týždňa charity zapojila iba s touto upratovacou aktivitou, dúfajme, že pomohla šíriť povedomie o našej organizácii a tiež prispela ku krajšiemu prostrediu v meste,“ uviedla Petra Galusová, ekonómka Diecéznej charity v Nitre. Národný týždeň charity 2019 sa slávnostne začal spoločnou modlitbou na nedeľnej svätej omši.

Diecézna charita v Nitre je účelové zariadenie Rímskokatolíckej cirkvi, ktorá bola zriadená zriaďovacou listinou 1. januára 1996 nitrianskym diecéznym biskupom. „Zameraní sme na ľudí v terminálnom štádiu života, ľudí bez domova, ľudí potrebujúcich opatrovateľku, ošetrovateľku, náhradnú starostlivosť o deti, ľudí znevýhodnených na trhu práce a sociálne slabšie rodiny. Ročne mávame okolo 45 dobrovoľníkov, ktorí pomáhajú najmä v hospici a v Nízkoprahovom dennom centre. Stálych dobrovoľníkov máme hlavne v Hospici,“ dodáva Galusová, ekonómka Diecéznej charity v Nitre.

Som šéfredaktorkou Nitrianskeho hlásnika, ktorý tvorí tím mladých ľudí zaujímajúcich sa o aktuálne dianie a mapujúcich novinky z Nitry a okolia. Sme súčasťou televízie Nitrička, vďaka ktorej podchytávame dianie nielen prostredníctvom online sveta, ale témy ďalej rozvíjame aj v rámci nášho vysielania. Ak máte požiadavku na reportáž, sťažnosti, tipy alebo námety, neváhajte ma kontaktovať na adrese miriama.polakova@nitrianskyhlasnik.sk alebo na telefónnom čísle 0915/595 261

Televízia Nitrička

Forgot Password