Skutočne viete, ako sa má prechádzať cez železničné priecestie?

Ministerstvo vnútra SR upozorňuje vodičov, že v najbližších dňoch zintenzívni policajné kontroly zamerané na dodržiavanie pravidiel cestnej premávky na železničných priecestiach, na ktorých polícia zaznamenala zvýšený počet dopravných nehôd.

V októbri a novembri sa policajné hliadky zamerajú na dodržiavanie pravidiel pri prejazde cez železničné priecestia. Ako upozorňuje Ministerstvo vnútra SR: „Policajti si posvietia aj na chodcov a cyklistov, ktorí sú tiež účastníkmi cestnej premávky a majú svoje povinnosti.“ Okrem kontroly vodičov, cyklistov a chodcov sa policajti zamerajú aj na to, či sú v okolí priecestí správne osadené dopravné značky, a či výhľadu nebránia napríklad stromy a kríky. V takom prípade budú ihneď kontaktovať príslušného správcu cestnej komunikácie, ktorý je povinný zjednať nápravu a odstrániť zistené chyby.

Cieľom policajnej akcie je prevencia dopravných nehôd, ktoré sú v súvislosti so železničnými priecestiami často tragické. 

zdroj fotky: www.zsr.sk

Aké povinnosti vyplývajú zo Zákona o cestnej premávke pre vodičov?

V súvislosti s avizovanou policajnou akciou prinášame aj súhrn povinností pri prejazde železničným priecestím. 

Podľa Zákona o cestnej premávke: „Pred železničným priecestím je vodič povinný počínať si mimoriadne opatrne a najmä presvedčiť sa, či môže bezpečne prejsť cez železničné priecestie. Vo vzdialenosti 50 m pred železničným priecestím a pri jeho prechádzaní je vodič povinný jazdiť rýchlosťou najviac 30 km/h. Ak svieti prerušované biele svetlo, vodič je povinný 50 m pred železničným priecestím a pri jeho prechádzaní jazdiť rýchlosťou najviac 50 km/h. Vodič pritom nesmie zbytočne predlžovať čas prechádzania železničného priecestia.Ak dôjde k zastaveniu vozidla na železničnom priecestí, vodič je povinný odstrániť vozidlo zo železničnej trate; ak tak nemôže urobiť, musí bezodkladne vykonať také opatrenia, aby bol vodič koľajového vozidla pred nebezpečenstvom včas varovaný. Pred železničným priecestím, pri ktorom je umiestnená dopravná značka „Stoj, daj prednosť v jazde!“, vodič je povinný zastaviť vozidlo na takom mieste, z ktorého má náležitý rozhľad na trať.“

V zmysle § 28 vodič nesmie vchádzať na železničné priecestie, ak:

  •  sa dáva výstraha dvoma červenými striedavo blikajúcimi svetlami,
  •  sa dáva výstraha prerušovaným zvukom húkačky alebo zvončeka,
  •  sa spúšťajú, sú spustené alebo sa dvíhajú závory,
  •  je už vidieť alebo počuť prichádzajúci vlak, prípadne iné dráhové vozidlo alebo ak počuť najmä jeho húkanie alebo pískanie,
  •  zamestnanec dráhy dáva znamenie na zastavenie krúžením červenou alebo žltou zástavkou, alebo červeným svetlom v hornom polkruhu,
  •  situácia na železničnom priecestí nedovoľuje, aby ho vodič bezpečne prešiel.

Výška sankcií

Vjazd alebo prejazd cez železničné priecestie v čase, keď je to zakázané, sa podľa zákona považuje za porušenie pravidiel cestnej premávky závažným spôsobom. Podľa zákona o priestupkoch za takéto konanie možno v správnom konaní uložiť pokutu od 60 do 300 eur a zákaz činnosti viesť motorové vozidlá do dvoch rokov. V blokovom alebo rozkaznom konaní hrozí pokuta do 150 eur.

zdroj fotky: www.humenskyexpres.sk

Som šéfredaktorkou Nitrianskeho hlásnika, ktorý tvorí tím mladých ľudí zaujímajúcich sa o aktuálne dianie a mapujúcich novinky z Nitry a okolia. Sme súčasťou televízie Nitrička, vďaka ktorej podchytávame dianie nielen prostredníctvom online sveta, ale témy ďalej rozvíjame aj v rámci nášho vysielania. Ak máte požiadavku na reportáž, sťažnosti, tipy alebo námety, neváhajte ma kontaktovať na adrese miriama.polakova@nitrianskyhlasnik.sk alebo na telefónnom čísle 0915/595 261

Televízia Nitrička

Forgot Password