Školy prerušujú vyučovanie z dôvodu nárastu respiračných ochorení

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Nitre zaznamenal v 50. kalendárnom týždni nárast chorobnosti na akútne respiračné ochorenia o 23,1 percenta oproti predchádzajúcemu kalendárnemu týždňu.

Spolu bolo hlásených 8669 akútnych respiračných ochorení, z tohto takmer štvrtina na chrípku, informoval úrad.

Akútne respiračné ochorenia postihli najmä deti vo veku od nula do päť rokov. Priebeh ochorení bol komplikovaný u 153 osôb, čo predstavuje 1,8 percenta z celkového počtu hlásených ochorení. Viac ako polovicu komplikácií tvorili sinusitídy (zápaly prínosových dutín). Nasledovali pneumónie (zápaly pľúc) a otitídy (zápaly stredného ucha).

Výchovnovzdelávací proces bol z dôvodu zvýšeného výskytu ochorení prerušený v 18 materských školách a 18 základných školách najmä v okrese Nové Zámky a Nitra.

Foto ilustračné: pixabay.com

Televízia Nitrička

Forgot Password