Školy môžu získať grant na zlepšenie digitálnych zručností žiakov

Nielen udalosti posledných mesiacov ukázali, že všetko okolo nás je ovplyvňované digitálnymi technológiami. Práca, vzdelávanie, ale i zábava sa presunuli do online prostredia.

Dištančné vzdelávanie počas pandemickej situácie je neustálou výzvou najmä pre žiakov a pedagógov a vyžaduje si rozvoj ich digitálnych zručností. Nadácia Orange preto vyhlasuje už v poradí 8. ročník grantového programu e‑Školy pre budúcnosť.

V aktuálnom ročníku sa tematicky zameriava na rozvoj digitálnych zručností pedagógov a ich využívanie v pedagogickej praxi, rozvoj digitálnych zručností žiakov v rámci rôznych vyučovacích predmetov a tiež na rozvoj digitálnej bezpečnosti a zodpovedného správania sa v online priestore či prevencie rôznych rizík digitálneho sveta. Rozvoj kritického myslenia, charakterových vlastností a vnímavosti voči sebe i druhým sú tiež veľmi dôležitými aspektami rozvoja.

Pandémia a nutnosť prejsť na dištančné štúdium túto potrebu len znásobila a takisto zvýšila záujem zlepšiť digitálnu gramotnosť žiakov a študentov.

„Základné a stredné školy a mimovládne neziskové organizácie sa môžu uchádzať o finančnú podporu. Najzaujímavejším projektom bude v rámci programu tento rok prerozdelená celková suma 80 000 eur,“ uviedla nadácia na svojej stránke.

Školy a mimovládne organizácie môžu o podporu z grantového programu požiadať elektronicky cez e-grant do 3. novembra.

Podpora škôl a mimovládnych organizácií v projektoch zameraných na získavanie zručností v práci s technológiami, programovaní a informačného myslenia by mali rozvíjať kritické a analytické myslenie detí, mali by edukovať a podporovať inovácie. Zodpovedné využívanie technológií a podpora témy bezpečného internetu by mali byť samozrejmou súčasťou celej myšlienky projektu.

Televízia Nitrička

Forgot Password