Škôlka v Dražovciach má svoju ekozáhradku

Materská škola Belopotockého v mestskej časti Dražovce dostala svoju záhradku pre najmenších.

Využívať ju môžu deti jednopodlažnej budovy škôlky, v ktorej sú 2 triedy. Pred zrealizovaním projektu mala škôlka k dispozícii zeleň, tá slúžila aj na hry pre miestne ratolesti.

„Každá trieda má terasu, dvor je spoločný, zatrávnený s hojdačkami a preliezačkami pre deti. Areál MŠ tvorí priestranná trávnatá plocha s pieskoviskom a preliezačkami. Časť areálu tvorí betónová plocha, časť je vysadená ihličnatými a listnatými stromami a kvetmi,“ informuje MŠ Belopotockého.

Škôlku navštevujú, celodenne deti od 2, 5 do 6 rokov. Zväčša pochádzajú z mestskej časti Dražovce a zriaďovateľom materskej školy je mesto Nitra. Realizácia bola možná vďaka grantovému programu „Zamestnanci Jaguar Land Rover pomáhajú 2019“. Výstavby sa zúčastnili nielen zamestnanci a sympatizanti materskej školy, ale aj rodičia detí. Vybudované boli vyvýšené záhony, do ktorých nasadili kvety a bylinky. 

Zdroj: MŠDRAZOVCE

Rozdielov medzi ekozáhradou a klasickou záhradou je niekoľko. Prvá spomínaná je forma záhrady, ktorá akceptuje lokalitu a ráz krajiny. To znamená, že do oblasti netreba výrazne zasahovať. Ekozáhrada sa udržiava menej, nemusí sa napríklad pravidelne kosiť trávnik alebo okopávať. Obhospodarovať pôdu je dovolené, nemalo by to však narušiť prirodzený kolobeh ekosystému.

Zdroj: Pixabay.com


„Výhody ekozáhrady spočívajú najmä v úžitku pre človeka, kde mu záhrada prináša zdravé potraviny a iné užitočné produkty za súčasného minimalizovania zbytočnej práce. Kľúčová je čím väčšia rozmanitosť rastlín a živočíchov, kde všetko so všetkým spolupracuje.“ informuje tím ekozáhrady.

To vedie k ďalšiemu rozdielu, pri tejto forme záhradky nemôžeme používať žiadne chemické postreky. Preto sa pristupuje k alternatíve vysádzať plodiny, ktoré prirodzene odpudzujú škodcov. Použiť možno cibuľu a cesnak, tie neznášajú vošky a roztoče, poprípade môžeme použiť iné kombinácie rastlín, záleží len na tom, ako si záhradku vyskladáme. Záhrada si v podstate žije svojím vlastným životom a je viac o prírode ako o zásahu človeka, preto môže občas pôsobiť divoko a neupravene. To však neznamená, že je neudržiavaná, len sa necháva voľná ruka matke prírode.

V prípade pripomienok alebo námetov na články ma neváhajte kontaktovať na adresu barbora.blaskova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password