Škôlka má už namiesto výdajne vlastnú kuchyňu

V materskej škole doteraz mali iba výdajňu jedla. Mesto priestory zrekonštruovalo na kuchyňu s jedálňou.

Materská škola na Nedbalovej ulici v mestskej časti Klokočina vstúpila do nového školského roka s vlastnou kuchyňou. Doteraz sa jedlo v škôlke vydávalo a priestory disponovali iba jedálňou. Tento spôsob zabezpečovania stravy bol nevýhodný, najmä s ohľadom na denný program škôlkarov. „Keď sme chceli niekam ísť s deťmi, boli sme závislí na tom, kedy nám šofér privezie stravu. Teraz sa vieme zariadiť podľa seba, keď budeme odchádzať na nejakú akciu,“ povedala riaditeľka škôlky, Katarína Galová.

Mesto počas prázdnin prerobilo priestory, kde sa jedlo iba vydávalo, na kuchyňu s jedálňou.

„Bola to požiadavka rodičov, ktorým sme týmto vyšli v ústrety,“ vyjadrila sa Mária Orságová, vedúca odboru školstva na Mestskom úrade v Nitre. Počas rekonštrukcie sa urobili nové rozvody, zakúpili sa spotrebiče a upravili sa priestory potrebné na stravovanie.

Zdroj foto: nitra.sk

Materská škola na Nedbalovej ulici patrí k zariadeniam, ktoré vytvárajú vhodné podmienky aj pre choré a zdravotne oslabené deti. Tie sú začlenené v triede spolu so zdravými deťmi. Novovybudovanú kuchyňu privítala aj poslankyňa Anna Laurinec Šmehilová. „Táto škôlka si to zaslúži aj vzhľadom na peripetie, ktorými si v súvislosti s integráciou detí s diabetesom prešla,“ povedala poslankyňa.

Škôlka na Nedbalovej je iba druhou slovenskou škôlkou, ktorá integruje deti s cukrovkou.

Nová kuchyňa vydá denne približne 100 obedov. Okrem 83 prijatých škôlkarov sa tu stravujú aj zamestnanci. Kuchyňa už má potrebné povolenia z hygieny. Na zápis do sietí škôl a školských zariadení sa ešte čaká.

Máte k článku pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: monika.hozakova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password