Skauting: Skautská oblasť kniežaťa Pribinu

V predošlom článku ste mali možnosť spoznať organizáciu Slovenský skauting ako celok. Dnes vám priblížime oblasť, ku ktorej má Nitra najbližšie.

Skautská oblasť kniežaťa Pribinu, tak ako každá zo siedmich skautských oblastí na Slovensku, je administratívno-organizačnou jednotkou Slovenského skautingu. Stará sa o osem zborov Nitrianskeho kraja, ktoré združujú družiny do oddielov.

 „Na vedení Oblasti sa podieľa oblastná rada, ktorú volí oblastné zhromaždenie. V našom prípade je zložená oblastná rada zo štatutárneho zástupcu, takzvaného vodcu oblasti. Ďalej inštruktora, teda osoby zodpovednej za vzdelávanie, rozvojára a hospodára. Tiež člena oblastnej rady pre históriu, ktorý má na starosti mapovanie histórie skautingu, člena oblastnej rady pre komunikáciu a zahraničnej spojky. Tá napríklad distribuuje skautom novinky týkajúce sa príležitostí vycestovať,“ vysvetľuje Eva Novotná, zástupkyňa vodcu Oblasti a členka Oblastnej rady pre komunikáciu.

Kedysi ste Oblasť mohli nájsť na nitrianskej adrese Na Hôrke 30. Po novom je však presťahovaná na adresu Tichá 9, kde sídli aj 23. zbor Nitrava.

V meste sa nachádza ešte jeden z ôsmich zborov, a to 44. zbor Egrešov. Ostatných šesť pôsobí v priľahlých obciach Nitry. Sú to: 8. zbor Veľká medvedica Bošany, 22. zbor Mamut Chynorany, 26. zbor Cyrila a Metoda Výčapy-Opatovce, 41. zbor T.G. Masaryka Topoľčianky, 45. zbor Posledného spojenectva Veľké Zálužie a 144. zbor Posolstva B.P. Vráble. „K týmto zborom pravdepodobne čoskoro pribudne nový zbor v Nových Zámkoch,“ dodáva zástupkyňa vodcu Oblasti.

Okrem Skautskej oblasti kniežaťa Pribinu existuje na Slovensku ešte ďalších šesť oblastí: Bratislavská skautská rada, Západoslovenská skautská oblasť, Žilinská oblasť, Stredoslovenská oblasť, Podtatranská oblasť a Východoslovenská oblasť.

Oblasti sa líšia v geografickej polohe a názve, počte členov a druhu vzdelávacích podujatí. Ich funkcia je však rovnaká. Okrem starostlivosti o rozvoj skautingu v regiónoch, koordinujú aj vzájomnú spoluprácu zborov a organizujú vzdelávacie aktivity pre svojich členov.   

A aké má ciele nitrianska oblasť v roku 2020?

„Čo sa týka podujatí, určite pripravíme kurz prvej pomoci, radcovský kurz, sériu stretnutí zameraných na plnenie odborky Kávičkár, Skautské dni v Nitrianskej Blatnici, Športové dni v Topoľčiankach, Nitrianske skautské dni, predvianočnú cestu po Betlehemské svetlo do Viedne a oficiálne odovzdávanie Betlehemského svetla do rúk nitrianskeho biskupa počas poslednej adventnej nedele.“

Televízia Nitrička

Forgot Password