Skauting: Čo to je?

Nie, nejde o vyhľadávanie modeliek, ani o pionierov či deti rozdávajúce koláčiky. Slovenskí skauti sú trošku iní.

Od založenia skautingu ubehlo už vyše 100 rokov, odvtedy sa pôsobnosť skautov rozšírila do celého sveta. Aktuálne na Slovensku funguje nezisková organizácia Slovenský skauting, ktorá združuje viac ako 7 000 chlapcov, dievčat a dospelých dobrovoľníkov v 120 mestách a obciach Slovenska.

Skautingu sa pritom môže venovať každý. Bez rozdielu pohlavia, veku, rasy či vierovyznania.

„Učíme človeka poznávať samého seba, pracovať na sebe, získavať vôľu prekonávať svoje slabé miesta a postarať sa o seba a svoje potreby. Človek v skautingu získava cenné skúsenosti, ktoré mu pomáhajú dosiahnuť úspech v živote a zamestnaní,“ vysvetľuje Slovenský skauting.

zdroj: skauting.sk

Skautský program je veľmi bohatý a každý člen si v ňom nájde to, čo ho baví. Od výletov, táborov, kultúrnych akcií až po expedície do zahraničia. Prekonáva svoje limity, pomáha druhým a zároveň sa aj aktívne podieľa na ochrane prírody.

„Po príchode na skauting sa dieťa stáva členom družiny, skupinky, ktorá je tvorená 6 až 10 deťmi v podobnom veku. Družina sa stretáva raz do týždňa asi na 2 hodiny,“ dodáva organizácia. Takáto družina je vedená starším, skúsenejším rovesníkom, ktorý pre nich tvorí rôzne hry a aktivity.

Viac družín tvorí oddiel, niekoľko oddielov zas zbor. Na Slovensku funguje celkom 79 takýchto skautských zborov, v Nitrianskom kraji ich zastrešuje Skautská oblasť kniežaťa Pribinu – Nitra, ktorá má pod palcom 8 zborov.

zdroj: skauting.sk

Okrem pomoci najbližším sa skauti venujú aj rôznym iným dobrovoľníckym projektom. Každé Vianoce prinášajú do domovov Betlehemské svetlo, zapájajú sa do globálneho vzdelávania či pomáhajú pri záchrane a obnove hradných zrúcanín v projekte Odklínanie hradov.

Skauting prispieva k fyzickému, intelektuálnemu, sociálnemu i duchovnému rozvoju človeka. Azda aj preto patrí Slovenský skauting medzi najväčšie výchovné organizácie pre deti a mládež na Slovensku.

zdroj: skauting.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password