Skauting a Združenie STORM vďaka grantu pokračujú v prospešnej činnosti

Mimovládne organizácie pôsobiace v Nitre mohli vďaka grantovému programu Aby ľudia ľuďom pomáhali 2020 pokračovať vo svojej činnosti.

foto ilustračná: pixabay.com

Združenie STORM sa prostredníctvom projektu Náš cirkus zameralo na prácu v nízkoprahovom centre pre deti a mládež. Pomocou programu vykonali 198 služieb v centre alebo priamo na nitrianskych sidliskách Klokočina a Chrenová. Počas týchto služieb mohli byť na blízku klientom aj počas ťažkých mesiacov pandémie. V tomto období zrealizovali 173 poradenstiev a 92 preventívnych rozhovorov,“ uvádza Nitrianska komunitná nadácia (NKN), ktorá sa spolu s mestom Nitra a niekoľkými spoločnosťami na grantovom programe podieľa.

STORM preventívne pôsobil napríklad pri porušovaní zákazov vychádzania v zimných mesiacoch, aj oslovovaním mladých zdržujúcich sa vonku. 

„Dôležitým kontaktným nástrojom sa v tomto období stali sociálne siete. Prostredníctvom nich sme mohli byť klientom na blízku aj v ich domácom prostredí cez individuálny chat, hovor i videohovor v prípade potreby,“ vysvetlil STORM. Podľa NKN boli finančné prostriedky z grantu využité na spolufinancovanie nákladov spojených s prácou dohodárov v mesiacoch september 2020 až jún 2021.

foto: NKN

Skauti dostali kúrenie do novej klubovne.

Slovenskému skautingu, 23. zboru Nitrava pred časom v Nitre skončila nájomná zmluva na priestory klubovne, kde sa každý deň stretávajú deti od 6 do 18 rokov. Po dlhšom čase sa im podarilo násjť priestory, ktoré sú hradené príspevkami rodičov a sponzorov, no vo vybranej nehnuteľnosti nebolo kúrenie. Riešili ho dva roky, zatiaľ fungovali na starých gamatkách a dreve. „Peniaze sme zháňali cez firmy, no výsledok nebol stopercentný. Až tu zrazu na jeseň vyšiel grant Nitrianskej komunitnej nadácie ,Aby ľudia ľuďom pomáhali‘ a spolu s nasporenými peniazmi  sme dokázali zrealizovať úplne nové kúrenie,“ hovoria realizátori projektu. Z grantu uhradili časť sumy za plynový kotol s príslušenstvom, trubky, radiátory a prácu odrobili dobrovoľníci.

Televízia Nitrička

Forgot Password