Skauting: 26. zbor oslávil Deň zamyslenia karnevalom

Pre skautov je 22. február výnimočným dňom. Zbor z Výčap-Opatoviec spojil oslavu zakladateľových narodenín s fašiangovým karnevalom.

„Svetový deň zamyslenia oslavujeme každý rok od roku 1926,“ informuje Slovenský skauting. O tom, na ktorý dátum tento špeciálny deň pripadol, rozhodli skautky na stretnutí v USA. „Dohodli sa, že by mal existovať deň v roku, keď všetci, ktorí sú súčasťou medzinárodného skautského hnutia myslia na seba navzájom a vyjadrujú svoju vďaku,“ dodáva organizácia.

Ale prečo práve 22. 2.? Ide totiž o dátum narodenia zakladateľa svetového skautského hnutia, lorda Baden-Powella, ale aj jeho manželky Olave Baden-Powellovej. No zatiaľ čo Baden-Powell založil chlapčenský skauting, Olave rozšírila toto hnutie pomedzi dievčatá a stala sa náčelníčkou skautiek.

zdroj: skauting.sk

Svetový deň zamyslenia, Deň sesterstva či Medzinárodný deň skautiek. Každý skautský zbor ho slávi inak. Výnimkou nie je ani jeden z ôsmich zborov Skautskej oblasti kniežaťa Pribinu a to 26. zbor sv. Cyrila a Metoda vo Výčapoch-Opatovciach.

„V našom zbore ho už posledných pár rokov oslavujeme karnevalom,“ hovorí Agáta, zástupkyňa oddielovej vodkyne a radkyňa družiny Bubliny, ktorá organizovala tohtoročné oslavy. „Ako družina sme boli za grécke bohyne a ja som bola bohyňa Artemis. Dala som si na tom veľmi záležať, vyrobila som si vlastné šípy aj luk,“ dopĺňa. „Išlo najmä o to zabaviť sa a osláviť tento deň.“

zdroj: fb 26. zbor sv. Cyrila a Metoda Výčapy-Opatovce

No nezostalo iba pri zábave. Každý rok sa Deň zamyslenia viaže k inej téme, ktorú sprevádza hra. Tá tohtoročná mala názov Živé vlákna. „Prostredníctvom aktivít, ktoré skúmajú témy rôznorodosti, spravodlivosti a začlenenia účastníci lepšie porozumejú týmto konceptom a osvoja si schopnosti aplikovať ich v každodennom živote,“ približuje hru Slovenský skauting.

A tak po privítaní a predstavení všetkých masiek si organizátori pripravili pre členov zboru tiež jednu z aktivít. Skauti si najprv len ľahli na zem, potom si zatvorili oči a počúvali.  „Chceli sme, aby sa všetci stíšili, zamysleli a pospomínali na svoj doterajší skautský život,“ pokračuje Agáta, ktorá predčítavala myšlienky o dôležitosti akéhokoľvek vlákna.

„Keď sú jednotlivé vlákna utkané dokopy, vytvárajú niečo väčšie a silnejšie. My sme presne ako tie vlákna, všetci jedineční a zároveň rovnakej hodnoty. Schopnosť zjednotiť sa pre spoločný cieľ je našou silou. Sme živé vlákna!“ vysvetľuje organizácia.

Súčasťou karnevalu boli aj iné aktivity ako Slanina hop, Tanec či Vyznanie lásky zborovej vodkyni. „Myslím si, že Janes by sa malo dostať väčšej pozornosti. Skauti mali za úlohu napísať čo najlepšie vyznanie lásky našej vodkyni a zakomponovať doňho štyri slová, ktoré si vytiahli z nášho džbánika. Takže o to kreatívnejší museli byť,“ prezrádza dvadsaťročná radkyňa.

Zborová vodkyňa Janes so svojou rodinou
zdroj: fb 26. zbor sv. Cyrila a Metoda Výčapy-Opatovce

26. zbor sv. Cyrila a Metoda bol založený 5. 7. 1990, tento rok teda oslávi už svoje 30. výročie. Tvorí ho vyše 100 skautov a vystriedalo sa v ňom už niekoľko generácií.

Televízia Nitrička

Forgot Password