Sirotský dôchodok patrí poistencom do 26 rokov. Poberať môžu aj dva naraz

Strata rodiča je vždy silne negatívny emocionálny zážitok. Nezaopatreným deťom po tvrdej rane prispieva štát.

Aj keď žiadna náplasť nedokáže nahradiť teplo rodičovskej náruče, sirote môže zložitú situáciu aspoň sčasti uľahčiť dôchodková dávka. „Nezaopatrené dieťa má po smrti rodiča nárok na sirotský dôchodok vo výške 40 percent zo sumy starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku, na ktorý mal alebo by mal nárok jeho zomrelý rodič,“ uvádza Sociálna poisťovňa.

V prípade, že dieťaťu zomrú obaja rodiča, má nárok na sirotský dôchodok po oboch rodičoch.

Nezaopatrené dieťa, sirota, tak môže poberať dva sirotské dôchodky v plnej sume. „Nárok na sirotský dôchodok vzniká dňom smrti rodiča alebo rodičov dieťaťa,“ informuje SP. K 30. júnu tohto roka vyplácala Sociálna poisťovňa viac ako 20-tisíc takýchto dávok v priemernej výške 140,16 eur. Za prvých šesť mesiacov roka 2020 pribudlo ďalších 1 089 žiadostí. V roku 2019 inštitúcia priznala sirotský dôchodok po oboch rodičoch 18 žiadateľom.

Dávku môže dieťa poberať maximálne do veku 26 rokov.

Dôležitým limitujúcim faktorom pre uznanie nároku na tento druh dôchodku je vek. Ak dieťa i po 26. narodeninách ostáva študentom, nárok na výplatu sirotského dôchodku mu napriek tomu zanikne. Dávka prestane byť vyplácaná aj poistencovi, ktorý pred dovŕšením maximálneho veku prestane byť nezaopatreným dieťaťom.

Ak sirota pokračuje v štúdiu, nemá voči poisťovni žiadne oznamovacie povinnosti.

Informáciu o tom, že sirota naďalej pokračuje v štúdiu a je zapísaná do ďalšieho ročníka, poisťovni poskytne ministerstvo školstva cez elektronický informačný systém. Výnimkou sú študenti škôl, ktoré neposkytujú údaje ministerstvu školstva (ide napríklad o školy patriace do pôsobnosti rezortov obrany a vnútra) a študenti – siroty, ktorí študujú v zahraničí,“ pripomína SP. Študenti však podľa inštitúcie v záujme skoršieho vyplatenia dávky môžu aj naďalej takéto potvrdenia predkladať.

Iná situácia nastáva, ak študent v lete štúdium prerušil. „Takýto študent prestáva byť od prerušenia štúdia nezaopatreným dieťaťom, a teda nemá nárok na výplatu sirotského dôchodku,“ upozorňuje SP. Vyplácanie dávky sa obnoví až po opätovnom začatí štúdia a po predložení žiadosti o pokračovanie vo výplate sirotského dôchodku spolu s potvrdením o návšteve školy.

Za ukončenie štúdia sa pri vysokoškolákoch považuje termín štátnej záverečnej skúšky, pri stredoškolákoch posledný deň letných prázdnin.

Ukončením štúdia končí aj nárok na výplatu sirotského dôchodku. Ak však študent skončil bakalárske štúdium a chce pokračovať na magisterskom, za ukončenia štúdia sa považuje aj deň bakalárskej skúšky. „Následne po začiatku magisterského štúdia predloží žiadosť o uvoľnenie výplaty sirotského dôchodku a priloží k nej potvrdenie o štúdiu,“ dodáva poisťovňa a ubezpečuje, že študentovi bude po splnení podmienok dôchodok za obdobie júl-august doplatený.

Foto: ilustračné/pixabay.com

Ak máte pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: dominika.pucatova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password