September je aj mesiacom novorodeneckých intenzívnych jednotiek

Počas septembra si pripomíname dôležitosť a podporu pracovísk v nemocniciach, ktoré radíme k novorodeneckým intenzívnym jednotkám. OZ Malíček preto v tomto čase vyjadruje zdravotníkom úctu a poďakovanie za záchranu zdravia tých najmenších.

Pri tejto príležitosti pripravilo združenie každému zdravotníckemu kolektívu ďakovný list ako symbol dlhoročnej spolupráce, ale aj záchrany života a zdravia tých najmenších.

Na Slovensku sa ročne narodí okolo 55 tisíc detí, z toho 5000 predčasne.

Inak povedané, každé 10. dieťa na Slovensku sa narodí predčasne. Za posledných 15 rokov vzrástol počet predčasne narodených detí o viac ako 30 %. Prežije ich viac ako 85% – aj vďaka novorodeneckým intenzívnym jednotkám. „Práve preto chceme vyjadriť našu úctu i vďaku každému, kto sa na záchrane života a zdravia predčasne narodených detí a bábätiek s vážnymi zdravotnými komplikáciami či problémami spolupodieľa,“ vysvetľuje Ľubica Kaiserová, predsedníčka a štatutárna zástupkyňa združenia.

OZ Malíček je od svojho vzniku významným partnerom novorodeneckých oddelení v slovenských nemocniciach.

Zastáva úlohu pomyselného mosta medzi rodinami a odbornou verejnosťou s cieľom prispieť k zlepšeniu starostlivosti o nedonosené deti a ich rodiny práve počas ich pobytu v nemocniciach, ale aj po ich prepustení a príchode s dieťatkom domov.  Združenie participuje na rôznych projektoch, snaží sa o zvýšenie povedomia problematiky predčasných pôrodov, problematiky starostlivosti o “predčasniatka”, ako aj o komplexnú starostlivosť o rodiny.
„Prácu na novorodeneckých intenzívnych jednotkách si nesmierne vážime a snažíme sa ako združenie pomáhať materiálne, odborne aj morálne, aby sme spoločne pomáhali prekonať neľahké a náročné obdobie rodinám s deťmi, ktoré začínajú svoj život na týchto oddeleniach či
klinikách,“
uviedla Ľubica Kaiserová.

Pre snahu personálu pripravilo združenie prekvapenie v podobe ďakovných listov symbolizujúcich každodennú profesionálnu a oddanú prácu – záchranu života a zdravia tých najmenších.

Ďakovný list si pri tejto príležitosti prevzalo a postupne počas celého mesiaca prevezme 18 novorodeneckých intenzívnych jednotiek. „Týmto počinom chceme poďakovať každému z kolektívu zdravotníkov za každé dieťatko a jeho rodičov, že si z ich rúk môžu odnášať to najvzácnejšie – nový život,“ doplnila Kaiserová. Tento prejav vďaky a úcty ocenili aj zástupcovia neonatologických pracovísk, ktorí ich považujú za pozitívnu spätnú väzbu zo strany rodičov. „Vnímame to ako zadosťučinenie našej práce, ktorú denno denne vykonávame svedomito, profesionálne a so srdcom. Naša práca totižto nespočíva len v medicínskych úkonoch počas hospitalizácie dieťaťa na našich oddeleniach, ale naším cieľom je postarať sa o deti tak, aby si ich rodičia z nemocnice odnášali v čo najlepšom zdraví a kondícii a v čo najväčšej možnej miere eliminovali dôsledky predčasného pôrodu na dieťa a celú rodinu,“ uviedla zástupkyňa prednostky Novorodeneckej kliniky M.Rusnáka UNB Ľubica Pejhovská.

OZ Malíček

Malíček je občianske združenie, ktoré vzniklo v roku 2011 z iniciatívy rodičov na podporu predčasne narodených detí a ich rodín. Organizácia je mostom medzi rodinami a odbornou verejnosťou, aby tak prispela k zlepšeniu starostlivosti o nedonosené deti a ich rodiny.  Víziou Malíčka je, aby predčasne narodené deti mohli byť spolu s rodičmi od prvej chvíle a aby prítomnosť blízkych bola vnímaná ako súčasť najlepšej starostlivosti.

Som šéfredaktorkou Nitrianskeho hlásnika, ktorý tvorí tím mladých ľudí zaujímajúcich sa o aktuálne dianie a mapujúcich novinky z Nitry a okolia. Sme súčasťou televízie Nitrička, vďaka ktorej podchytávame dianie nielen prostredníctvom online sveta, ale témy ďalej rozvíjame aj v rámci nášho vysielania. Ak máte požiadavku na reportáž, sťažnosti, tipy alebo námety, neváhajte ma kontaktovať na adrese miriama.polakova@nitrianskyhlasnik.sk alebo na telefónnom čísle 0915/595 261

Televízia Nitrička

Forgot Password