Seniori môžu pri odchode do dôchodku požiadať o jednorazový príspevok

V prípade priznania nároku na predčasný starobný alebo starobný dôchodok nitrianska radnica vyplatí seniorom jednorazový príspevok na základe ich žiadosti.

foto ilustračné (pixabay.com)

„Príspevok patrí občanovi, ktorý má nepretržite najmenej 25 rokov trvalý pobyt na území mesta pred priznaním nároku na starobný dôchodok a má vyrovnané záväzky voči Mestu Nitra,“ vysvetľuje radnica. Poskytnutiu finančnému príspevku predchádza žiadosť občana.

Potrebné je predložiť originál rozhodnutia Sociálnej poisťovne, ústredia v Bratislave o priznaní predčasného alebo starobného dôchodku, potvrdenie o nepretržitej dobe trvalého pobytu v meste Nitra a potvrdenie, že žiadateľ má vyrovnané záväzky voči mestu. Ak chce žiadateľ peniaze dostať na účet, k žiadosti prikladá aj kópiu dokladu s číslom účtu.

Žiadateľ môže dostať najviac 85 €, ak mu k splneniu podmienky chýba maximálne 5 mesiacov, mesto vyplatí príspevok v zníženej sume 75 €.

Zákonná letohta na vybavenie žiadosti je 30 dní, s možnosťou predĺženia. Viac informácií sa dozviete na Odbore sociálnych služieb Mestského úradu v Nitre – referáte sociálnych služieb a dávok. „Príspevok je poskytnutý za účelom hmotnej podpory a pomoci obyvateľom mesta v dôchodkovom veku,“ dopĺňa magistrát.

Televízia Nitrička

Forgot Password