Sedem parkovísk v Šali dostane nové senzory

Pomocou senzorov vodiči získajú informáciu o voľných parkovacích miestach.

Ako informovala radnica, s ich inštaláciou sa už začalo.

Modernizácia parkovísk je súčasťou projektu Šaľa na ceste smart, celkovo sa na ne nainštaluje 367 senzorov.

„Napojené budú na malú stanicu, kde sa budú zhromažďovať dáta. Tie potom následne bude vidieť aj verejnosť cez aplikáciu a cez sedem digitálnych informačných tabúľ,“ uviedol mestský úrad.

Nové senzory na parkoviskách poskytnú informácie vodičom, ale aj radnici. „Pomocou tejto technológie získa verejnosť údaje vzhľadom na obsadenosť v jednotlivých lokalitách, dĺžky státia a podobne. Na ich základe mesto zasa dokáže kvantifikovať vyťaženosť jednotlivých parkovísk a následne tieto informácie môže využiť pri návrhu parkovacej politiky,“ vysvetlila projektová manažérka mestského úradu Eliška Vargová.

Foto ilustračné: pixabay.com

Televízia Nitrička

Forgot Password