ŠD Poľnohospodár je vyčlenený ako karanténne zariadenie SPU

Všetky štyri študentské domovy Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre sú pripravené na príchod študentov.

Na zabezpečenie rovnomerného ubytovania študentov v ŠD na začiatku semestra pripravila univerzita registračný online formulár, cez ktorý sa budú nahlasovať.

Študenti cez online formulár musia nahlásiť deň a hodinu príchodu do ŠD.

„Týmto spôsobom vieme zamedziť nárazovému príchodu študentov v termínoch ubytovania. Všetky prijaté opatrenia sú zverejnené na webovom sídle univerzity, ako aj na sociálnych sieťach,“ skonštatovala hovorkyňa SPU Renáta Chosraviová. Pri vstupoch do ŠD sú umiestnené dezinfekčné prípravky na ruky aj upozornenia na povinnosť nosiť rúška v celom objekte a dodržiavať odporúčané odstupy.

V každom študentskom domove je zriadená izolačná miestnosť pre prípad podozrenia z ochorenia COVID-19, kde budú izolovaní študenti do príchodu lekára alebo rodiča. 

Poľnohospodár
zdroj: www.uniag.sk

Pre zahraničných študentov prichádzajúcich z rizikových krajín je vyčlenený ako karanténne zariadenie univerzity ŠD Poľnohospodár. Študenti bývajú na izbách samostatne, univerzita im zabezpečuje stravu, bezpečnú likvidáciu odpadu, hygienické a dezinfekčné vybavenie izieb a sociálnych zariadení. „Na SPU by malo študovať 119 zahraničných študentov, z červených krajín prišlo do karanténneho zariadenia Poľnohospodár doteraz 19 študentov. V súčasnosti máme dvoch pozitívne testovaných zahraničných študentov,“ potvrdila Chosraviová. Mnohí zahraniční študenti sa od vypuknutia pandémie ani nevrátili do svojich domovských krajín a zostali na Slovensku, preto sa na nich karanténe opatrenia nevzťahujú.

Celková kapacita štyroch internátov SPU je 1893 lôžok, oproti predchádzajúcim rokom sa znížila zhruba o 350 lôžok.

Akademický rok sa na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre začne 21. septembra dištančnou metódou, online výučbou. Od 5. októbra by mal pokračovať kombinovanou, dištančnou a prezenčnou metódou.

Televízia Nitrička

Forgot Password