Salvatoriáni sa pripravujú na blahorečenie svojho zakladateľa Františka Máriu

Spoločnosť, ktorá v Nitre pomáha chorým a starnúcim, si uctí svojho zakladateľa na slávnosti blahorečenia.

V sobotu 15. mája 2021 v Bazilike svätého Jána na Laterane v Ríme sa uskutoční blahorečenie Božieho služobníka otca Františka Máriu z Kríža Jordana, zakladateľa Spoločnosti Božského Spasiteľa (salvatoriánov) a spoluzakladateľa Kongregácie sestier Božského Spasiteľa (salvatoriánok).

Salvatoriáni pôsobia v Nitre od roku 2003. Ľuďom ponúkajú otvorené dvere v Kaplnke Matky Spasiteľa na Nitrianskej ulici.

„Mons. Viliam Judák, biskup Nitrianskej diecézy, zveril salvatoriánom pastoráciu v kostole sv. Cyrila a Metoda v Nitre ‐ Mlynárcach. Okrem toho poskytujú duchovnú službu chorým v nemocnici sv. Svorada na Zobore, sprevádzajú zomierajúcich v Hospici u Bernadetky a venujú sa seniorom v zariadeniach sociálnych služieb Borinka a Nitrava,“ prezrádza Spoločnosť Božského Spasiteľa. Snahy o založenie salvatoriánskej komunity na Slovensku boli aj skôr, ale plány zmaril nastupujúci komunistický režim.

Túžba zasvätiť život Bohu sa u Františka Máriu prejavila už v jeho rannej mladosti

Zakladateľ salvatoriánov sa narodil v roku 1848 v jednej nemeckej dedinke. Jeho cesta ku kňazstvu nebola jednoduchá. Pochádzal z veľmi chudobnej rodiny a po vážnej nehode a smrti otca musel pätnásťročný Ján (pri krste dostal meno Ján Krstiteľ) opustiť školu a prevziať zodpovednosť za celú rodinu, aby jej svojou prácou zabezpečil živobytie. „Po dlhej a náročnej príprave sa 21. júla 1878 tridsaťročný Ján Krstiteľ Jordan stal Kristovym kňazom,“ približujú salvatoriáni.

Rehoľnú Spoločnosť Božského Spasiteľa založil v roku 1881 v Ríme. O osem rokov neskôr dostala spoločnosť od Svätej Stolice ponuku prevziať zodpovednosť za novozriadenú Apoštolskú prefektúru v Assame v Indii.

Postupne pričinením otca Jordana vznikali salvatoriánske spoločenstvá v Rakúsko-Uhorsku, USA, vo Švajčiarsku, na Morave a v ďalších európskych i amerických mestách.

Život Františka Jordana skončil tak, ako začal – v chudobe. Pre svoj nemecký pôvod bol v období 1. svetovej vojny spolu so svojimi duchovnými vyhostený z Ríma a skončil vo vyhnanstve. Zomrel v roku 1918 v útulku pre chudobných vo švajčiarskom Tafers.

Proces jeho blahorečenia bol zahájený v roku 1942. Slávnosť blahorečenia sa uskutoční 15. mája 2021 v Ríme na slávnostnej svätej omši.

zdroj foto: salvatoriani.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password