Šaľa začala na mestskom cintoríne stavať nové kolumbárium

Na mestskom cintoríne v Šali by do konca roka malo pribudnúť nové kolumbárium, ktoré bude stáť bude pri Dome smútku.

V týchto dňoch už robotníci pokladajú novú dlažbu, vybudované sú tiež základy kolumbária a práce v teréne sa začnú už v priebehu tohto týždňa.

Podľa vyjadrenia Eriky Kollerovej z mestského úradu je už pripravený betónový základ všetkých piatich urnových stien. Steny sa budú stavať postupne. „V tomto roku sa postavia dve urnové steny s celkovým počtom 48 urnových schránok. Do každej schránky bude možné umiestniť najviac štyri urny,“ uviedla Kollerová.

Stavebné práce by mali byť hotové do konca tohto roka.

Urnové steny budú stáť v blízkosti tabule s menami zosnulých osobností, ktoré pochádzajú zo Šale. „Urnové schránky budú uzavreté prednou doskou z bieleho mramoru. Upraví sa aj okolie kolumbária. Pribudne lavička a pozostalí tu budú môcť zapáliť aj symbolickú sviečku. Budú si môcť tiež objednať aj držiak na kvet či sviečku,“ vysvetlila Kollerová.

Službu kolumbária bude môcť verejnosť využiť približne od januára. Cenu za uloženie urny v kolumbáriu bude schvaľovať mestské zastupiteľstvo počas decembrového zasadnutia,doplnila Kollerová.

Televízia Nitrička

Forgot Password