Sabatikal pre kňazov

Počas oddychu od bežných činností majú kňazi zhodnotiť svoj život a nazbierať nové sily.

Misionári Najsvätejšieho Srdca Ježišovho v Duchovnom centre na Lukovom Dvore ponúkajú od 29. septembra do 26. októbra „Mesiac pre kňazov: oddych, zastavenie sa, obnovenie“. „Tento mesiac im má pomôcť nazbierať nové sily, zhodnotiť svoj život, ponúknuť osobnú a pastoračnú formáciu, ako aj oddych duše a tela,“ uvádzajú misionári.

Program bude prebiehať v duchovnom centre na Lukovom Dvore, ktoré sa nachádza dva kilometre od Nitry smerom na obec Jarok.

Priestory areálu na Lukovom dvore

Duchovné centrum ponúkne svoje priestory na aktivity, ktoré sa týkajú napríklad pochopenia rôznych situácií, s ktorými sa kňaz stretne počas výkonu svojho povolania. „Obsah programu tvorí pomoc pri spracovaní životných sklamaní a zranení, prednášky o kňazskej spiritualite, sexualite, jeden týždeň duchovných cvičení,“ dopĺňajú misionári. Súčasťou programu bude aj možnosť duchovného sprevádzania či kultúrne podujatia v rámci Nitrianskeho kraja. V okolí je kaštieľ s parkom, kaplnkou, krížovou cestou a ihriskom. Okrem lektorov bude medzi prednášajúcimi aj Mons. Viliam Judák. Program zakončí týždeň individuálnych duchovných cvičení.

Priestory areálu na Lukovom dvore

Účastníci „Mesiaca pre kňazov“ sa zaväzujú, že počas programu nebudú odchádzať do svojich farností a nebudú mať pastoračné povinnosti a aktivity.

V iných krajinách sa stáva bežnou praxou niektorých povolaní sabatikal. Hovoríme o období, počas ktorého má človek získať odstup od práce a každodennej rutiny. Nejde teda o dovolenku v pravom zmysle slova. Sabatikal je priestor na načerpanie nových síl, na nové zážitky, skúsenosti. Takýto oddych od bežných činností pomáha predchádzať syndrómu vyhorenia. „Keď hovoríme o ,pastorácii povolaníʼ, myslíme predovšetkým na mladých. Menej sa však robí pre ,povolanie kňazovʼ, aby zostali šťastní v ich pastoračnej službe a duchovnom živote,“ informujú misionári. To bolo dôvodom na zorganizovanie mesačného programu pre kňazov. Prihlasovací formulár a podrobné informácie si môžete vyžiadať na emailovej adrese: prihlasky@misionari.sk.

Máte k článku pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: monika.hozakova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password